Mỗi năm, Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách sẽ cập nhật các hồ sơ và mẫu biểu dành cho các dự án phi lợi nhuận tham gia các Đợt cấp tài trợ của Chương trình tại đây.

Hãy thường xuyên theo dõi thông tin các Đợt cấp tài trợ tại website và fanpage của Chương trình.

Danh sách mẫu biểu:

Mẫu biểu dành cho các Tổ chức / Dự án phi lợi nhuận nộp đề xuất dự án đến Chương trình:
  1. Thông tin kêu gọi đề xuất ý tưởng Đợt 2.2020
  2. Mẫu đề xuất ý tưởng Đợt 2.2020
  3. Những câu hỏi thường gặp
  4. Bảng tiêu chí đánh giá ý tưởng dự án
Tải tài liệu
Thông tin kêu gọi đề xuất ý tưởng Đợt 2.2020
Mẫu đề xuất ý tưởng Đợt 2.2020
Những câu hỏi thường gặp
Bảng tiêu chí đánh giá ý tưởng dự án
Nội dung đang được cập nhật.
Tải tài liệu
Báo cáo hoạt động (Giữa kỳ và Cuối kỳ)
Báo cáo tài chính (Giữa kỳ và Cuối kỳ)
Mỗi năm, Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách sẽ triển khai các hoạt động tập huấn / chia sẻ nâng cao năng lực dành cho các tổ chức phi lợi nhuận với nhiều chủ đề hữu ích, hỗ trợ cho quá trình chuẩn bị hồ sơ đề xuất dự án. Tuy nhiên, hiện nay, vì dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, việc tổ chức hoạt động tập huấn/chia sẻ không thể diễn ra theo kế hoạch.

Do đó, với mục tiêu hỗ trợ các tổ chức chuẩn bị hồ sơ cho Đợt cấp tài trợ lần 2, Chương trình xin phép được đính kèm một số tài liệu để các tổ chức tham khảo và tìm hiểu thêm. Hy vọng các tài liệu này sẽ hữu ích cho các tổ chức:

- Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng (PRA) – Người chia sẻ: PGS.TS Nguyễn Đức Lộc
-  Xây dựng và phát triển khung Logframe dự án cộng đồng – Người chia sẻ: Th.S Tống Thị Hương
Kỹ năng chia sẻ câu chuyện tác động của dự án và thay đổi của đối tượng hưởng lợi – Người chia sẻ: Đoàn Bảo Châu

Lưu ý: Bản quyền của các tài liệu trên thuộc về các Tác giả và được chia sẻ trong khuôn khổ của Đợt cấp tài trợ lần 2.2020 của Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách. Vui lòng tôn trọng quyền tác giả, và chỉ sử dụng hoặc trích dẫn nội dung trong các tài liệu này để phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích tham khảo thông tin nếu được sự chấp thuận của Tác giả.
Tải tài liệu
Tham khảo: Kể câu chuyện tác động của dự án bởi Đoàn Bảo Châu
Tham khảo: Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của Cộng đồng bởi PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc
Tham khảo: Xây dựng khung logic cho dự án cộng đồng bởi Th.S Tống Thị Hương