Tài liệu - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

Mỗi năm, Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách sẽ cập nhật các hồ sơ và mẫu biểu dành cho các dự án phi lợi nhuận tham gia các Đợt cấp tài trợ của Chương trình tại đây.

Hãy thường xuyên theo dõi thông tin các Đợt cấp tài trợ tại website và fanpage của Chương trình.

Đơn đăng ký hỗ trợ chuẩn bị đề xuất dự án 2021 (hạn đăng ký 15.6.2021) tại đây
Tải tài liệu
Thông tin Rút Ngắn Khoảng Cách 2021
Thư kêu gọi đề xuất dự án
Mẫu đề xuất dự án
Tiêu chí xét duyệt dự án
Mẫu báo cáo dành cho các dự án nhận quỹ của Rút Ngắn Khoảng Cách 2021
Tải tài liệu
Báo cáo hoạt động và tài chính
Mỗi năm, Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách sẽ triển khai các hoạt động tập huấn / chia sẻ nâng cao năng lực dành cho các tổ chức phi lợi nhuận với nhiều chủ đề hữu ích, hỗ trợ cho quá trình chuẩn bị hồ sơ đề xuất dự án. Tuy nhiên, hiện nay, vì dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, việc tổ chức hoạt động tập huấn/chia sẻ không thể diễn ra theo kế hoạch.

Do đó, với mục tiêu hỗ trợ các tổ chức chuẩn bị hồ sơ cho Đợt cấp tài trợ năm 2021, Chương trình xin phép được đính kèm tài liệu hướng dẫn viết đề xuất dự án để các tổ chức tham khảo và tìm hiểu thêm. Hy vọng tài liệu này sẽ hữu ích cho các tổ chức.

Tải tài liệu
Tài liệu hướng dẫn viết đề xuất dự án