Tài liệu - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

Mỗi năm, Rút Ngắn Khoảng Cách sẽ cập nhật các hồ sơ và mẫu biểu dành cho các dự án phi lợi nhuận tham gia các Đợt cấp tài trợ của Chương trình tại đây.

Hãy thường xuyên theo dõi thông tin các Đợt cấp tài trợ tại website và fanpage của Chương trình.

Đơn đăng ký hỗ trợ chuẩn bị đề xuất dự án/ đề cử ý tưởng dự án 2022 (hạn đăng ký/ đề cử 12.6.2022) tại đây
Tải tài liệu
Thông tin Rút Ngắn Khoảng Cách 2022
Thư kêu gọi đề xuất dự án
Mẫu đề xuất dự án
Tiêu chí xét duyệt dự án
Mẫu báo cáo dành cho các dự án nhận quỹ của Rút Ngắn Khoảng Cách 2022 (Đang cập nhật)
Tải tài liệu

Mỗi năm, Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách sẽ triển khai các hoạt động tập huấn/ chia sẻ để trang bị thêm một số kiến thức/ kỹ năng nhằm hỗ trợ các nhóm/ tổ chức Phi lợi nhuận có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi tham gia chương trình.

LIN trân trọng mời nhóm/tổ chức tham gia tập huấn (miễn phí) về phát triển và viết đề xuất dự án trong tháng 4 và 5.2022, thông tin chi tiết về các buổi tập huấn tại đây. Hãy nhanh tay đăng ký tham gia tập huấn trước ngày 14.4.2022 qua đường link tại đây.

Tải tài liệu