Xin tài trợ học phí và mua máy vắt sổ để học nghề vắt sổ quần áo - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Nhóm Khuyết tật Trí tuệ My Future

- Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hà
- Vị trí/Chức danh: Quản lí nhóm


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 15/6/2015 - 15/9/2015
- Địa bàn thực hiện dự án: Q. Bình Thạnh, Q. 7, 10, 11, Q. Gò vấp.


Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
10 - 12 trẻ khuyết tật trí tuệ

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
- Tổ chức lớp học vẽ
- Tổ chức lớp học múa hát
- Tổ chức lớp học bơi
- Tổ chức lớp học vắt sổ

Mục tiêu dài hạn:
- Giúp các em khuyết tật trí tuệ được trị liệu tâm thần
- Giúp các em có điều kiện phát triển thêm khả năng cá nhân
- Giúp các em học nghề vắt sổ quần áo
- Giúp các em và cha mẹ ngày càng gắn bó với nhóm

Mục tiêu ngắn hạn:
10-12 em khuyết tật trí tuệ được tham gia các lớp học

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.