Xin tài trợ học phí và mua máy vắt sổ để học nghề vắt sổ quần áo - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Nhóm Khuyết tật Trí tuệ My Future

- Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hà
- Vị trí/Chức danh: Quản lí nhóm
2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 15/6/2015 - 15/9/2015
- Địa bàn thực hiện dự án: Q. Bình Thạnh, Q. 7, 10, 11, Q. Gò vấp.
3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
10 - 12 trẻ khuyết tật trí tuệ

1. Tóm tắt dự án:
Hoạt động dự án: (1) Tổ chức lớp học vẽ
(2) Tổ chức lớp học múa hát
(3) Tổ chức lớp học bơi
(4) Tổ chức lớp học vắt sổ
2. Mục tiêu:
(1) Giúp các em khuyết tật trí tuệ được trị liệu tâm thần
(2) Giúp các em có điều kiện phát triển thêm khả năng cá nhân
(3) Giúp các em học nghề vắt sổ quần áo
(4) Giúp các em và cha mẹ ngày càng gắn bó với nhóm
3. Kết quả mong đợi:
10-12 em khuyết tật trí tuệ được tham gia các lớp học

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.