Xin học bổng cho sinh viên khiếm thị - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: CƠ SỞ DL VÀ HN TRẺ KHIẾM THỊ BỪNG SÁNG
- Năm thành lập: 2002
- Địa chỉ: 266 / 5 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, PHƯỜNG 4, QUẬN 10, TP.HCM
- Người đại diện: Nguyễn thị Hoàng
- Vị trí/Chức danh: Phó chủ nhiệm
2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 4/2011 - 4/2012

3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
06 sinh viên khiếm thị tại cơ sở Bừng Sáng và hướng nghiệp trẻ Bừng Sáng

1. Tóm tắt dự án:
2. Mục tiêu:
Giúp các em co cơ hội học xong Đại học hoặc Cao Đẳng mà các em đang theo học

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.