Xây dựng thói quen sử dụng tài nguyên nước hợp lý và rửa tay sạch cho học sinh - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Trung tâm Sáng tạo và Kết nối Cộng đồng (CC&CC)
- Năm thành lập: 2015
- Địa chỉ: Số 112, Đinh Tiên Hoàng, P8, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Người đại diện: Trần Hoàng Túy
- Vị trí/Chức danh: Chủ dự án
2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 1/5/2018 - 30/12/2018
- Địa bàn thực hiện dự án: Xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
- Dự án giải quyết các vấn đề:

1. Mục tiêu dài hạn
- Các trẻ em gái biết cách sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày.
- Phụ nữ và trẻ em gái vùng nông thôn giảm đi nhiều loại bệnh của phụ nữ
2. Mục tiêu ngắn hạn
- 673 học sinh được hưởng lợi từ dự án. Cụ thể là nâng cao nhận thức và hình thành thói quen về sử dụng tiết kiệm nước, rửa tay sạch theo đúng quy trình. Có nơi thực hành về hành vi vệ sinh.
- Có 59 Thầy giáo, cô giáo nắm được nội dung sử dụng tiết kiệm nước và nước sạch và cách truyền thông về vệ sinh môi trường, nước sạch

3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Học sinh và giáo viên
4. Kết quả mong đợi
Có 2 máng nước rửa tay, có thông điệp truyền thông. Học sinh: 70% rửa tay đúng cách; 80% sử dụng tiết kiệm nước khi rửa tay


5. Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Gần 90% học sinh chưa có cơ hội rửa tay
- Học sinh chưa biết cách tiết kiệm nước
- Không có những hình ảnh thông điệp về tiết kiệm nước
- Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiết kiệm nước, rửa tay còn quá ít
- Hoc sinh chưa có thói quen rửa tay đúng quy trình, rửa tay với xà phòng

- Trần Hoàng Túy - Chủ nhiệm: 40 năm dạy học và làm quản lí giáo dục. Chủ nhiệm 10 dự án đạt giải của WB và
tài trợ của Lãnh sự quán Úc tại TPHCM.
- Lê Thị Hồng Điệp - Kế toán Trung tâm CC&CC

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.