Xây dựng mạng lưới hỗ trợ thông tin cho công nhân nhập cư - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Viện Social Life
- Năm thành lập: 2016
- Địa chỉ: 190B, Trần Quang Khải, Quận 1, TP HCM
- Người đại diện: Nguyễn Đức Lộc
- Vị trí/Chức danh: Trưởng nhóm nghiên cứu
2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 1/11/2017 - 30/5/2018
- Địa bàn thực hiện dự án: Khu Nhà trọ Trung Kiên II, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
:
3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
khu trọ Trung Kiên II ở Khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương có 500 phòng trọ với 1508 công nhân nhập cư, khu trọ gần các công ty xí nghiệp sản xuất về giày, gỗ, hóa chất, bột mì như Công ty Highway, công ty Phước An, công ty Bình Thạnh, công ty Đức Lợi 2

4. Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Thiếu thông tin về các dịch vụ hỗ trợ phúc lợi xã hội đối với bản thân và gia đình.
- Đời sống tinh thần nghèo nàn, thiếu những hoạt động sinh hoạt cộng đồng lành mạnh bổ ích, công nhân chưa có sự gắn kết với người khác trong khu trọ.
- Chưa thống nhất được những quy định chung trong khu trọ nên dễ dẫn đến mâu thuẫn và mất đoàn kết.
1. Tóm tắt dự án:
- Cộng đồng mà dự án hướng đến:
khu trọ Trung Kiên II ở Khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương có 500 phòng trọ với 1508 công nhân nhập cư, khu trọ gần các công ty xí nghiệp sản xuất về giày, gỗ, hóa chất, bột mì như Công ty Highway, công ty Phước An, công ty Bình Thạnh, công ty Đức Lợi 2
- Thách thức mà cộng đồng này đang gặp phải:
+ Thiếu thông tin về các dịch vụ hỗ trợ phúc lợi xã hội đối với bản thân và gia đình.
+ Đời sống tinh thần nghèo nàn, thiếu những hoạt động sinh hoạt cộng đồng lành mạnh bổ ích, công nhân chưa có sự gắn kết với người khác trong khu trọ.
+ Chưa thống nhất được những quy định chung trong khu trọ nên dễ dẫn đến mâu thuẫn và mất đoàn kết.
- Hoạt động chính mà dự án sẽ thực hiện nhằm góp phần thay đổi thách thức trên:
Điều tra nghiên cứu và tư vấn tâm lý, hỗ trợ thông tin qua trang web ican.com

- Kết quả mong đợi từ các hoạt động chính này:
+ Công nhân, chủ nhà trọ hiểu và sử dụng được phần mềm Ican.com.vn để có thể kết nối nguồn lực hỗ trợ dịch vụ xã hội đối với công nhân
+ Thiết lập được kênh tư vấn tâm lý,hôn nhân – gia đình, pháp luật, tài chính trực tuyến trên phần mềm Ican.com.vn
+ Xây dựng được bộ tiêu chí nhà trọ thân thiện, phù hợp với nhu cầu công nhân và được 03 nhà trọ trong khu vực áp dụng

2. Mục tiêu dài hạn:
Dự án góp phần giúp công nhân kết nối với cách dịch vụ xã hội và sinh hoạt cộng đồng. Từ đó, nâng cao năng lực và tăng cường khả năng hội nhập, thích ứng với đời sống ở đô thị của công nhân và gia đình của họ
3. Mục tiêu ngắn hạn:
- Nâng cao năng lực nhận diện bản thân và cách thức khởi nghiệp
- Kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ để có thể hỗ trợ tốt hơn cho công nhân
- Tồ chức được các hoạt động sinh hoạt cộng đồng nhằm nâng cao năng lực của công nhân
4. Kết quả mong đợi:
+ Công nhân, chủ nhà trọ hiểu và sử dụng được phần mềm Ican.com.vn để có thể kết nối nguồn lực hỗ trợ dịch vụ xã hội đối với công nhân
+ Thiết lập được kênh tư vấn tâm lý,hôn nhân – gia đình, pháp luật, tài chính trực tuyến trên phần mềm Ican.com.vn
+ Xây dựng được bộ tiêu chí nhà trọ thân thiện, phù hợp với nhu cầu công nhân và được 03 nhà trọ trong khu vực áp dụng
Nguyễn Đức Lộc - Chủ nhiệm dự án
Vũ Khắc Tiệp - Người hỗ trợ
Lê Anh Vũ - Thành viên dự án

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.