Vườn Ươm Mầm hướng nghiệp cho các em Khuyết tật - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Nhóm hỗ trợ trẻ em nghèo-khuyết tật Niềm Tin

- Người đại diện: Nguyễn Thị Phương Dung
- Vị trí/Chức danh: Trưởng nhóm
Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Đối tượng hưởng lợi trực tiếp:
- 18 trẻ khuyết tật có độ tuổi từ 10 đến 18 tuổi.
Đối tượng hưởng lợi gián tiếp:
- 36 Phụ huynh tại lớp học xoá mù chữ cho trẻ khuyết tật.

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Tại Lớp học xoá mù chữ cho trẻ Khuyết tật huyện Củ chi có 18 em trong độ tuổi từ 10 đến 18 tuổi đang được phổ cập văn hoá lớp 1, nhưng các em không có nhận thức gì về nghề nghiệp trong cuộc sống.
- Dù được phổ cập văn hoá hằng tuần 2 buổi tại lớp, nhưng các em vẫn chưa có cơ hội được trải nghiệm và làm quen với một số ngành nghề ngoài xã hội. Chờ đợi các em hoàn tất việc phổ cập văn hoá rồi mới hướng nghiệp cho các em là một việc làm quá lãng phí về thời gian và tương lai của các em.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Tổ chức một vườn hoa tại ấp Bến Đò, xã Tân Phú Trung huyện Củ chi, giúp các em có cơ hội được trải nghiệm với thực tế trong việc trồng hoa, phát triển khả năng nhận thức của bản thân với môi trường thiên nhiên ngoài xã hội.

Mục tiêu dài hạn:
- Vườn hoa và cây cảnh do các em thực hiện phải đạt được tính mỹ thuật, giá cả hợp lý, phù hợp với nhu cầu của thị trường và được người tiêu dùng chấp nhận. Phí lợi nhuận từ vườn hoa sẽ được chi trả lương cho giáo viên đứng lơp tại lớp học, tạo điều kiện cho các em được tiếp tục học văn hoá. Là mô hình hướng nghiệp cho trẻ,người khuyết tật đầu tiên và được lan toả tại cộng đồng dân cư huyện Củ Chi.
- Xoá bỏ sự kỳ thị và những nhận thức sai lầm về trẻ/người khuyết tật là những người "Ăn bám”, không còn khả năng lao động.

Mục tiêu ngắn hạn:
- Một vườn hoa Lan được tổ chức dành cho các em học sinh khuyết tật trong lớp học Xoá Mù Chữ dưới sự hỗ trợ tích cực của phụ huynh và nhóm Niềm Tin.
- Việc học văn hoá của các em được duy trì bằng tiền lợi nhuận từ vườn hoa Lan.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.