Vietnam Queer History Month 2019 - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
 1. Đối tượng thụ hưởng: Cộng đồng người LGBTQ trẻ tại các thành phố lớn (Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh), cũng chính là các thành viên nòng cốt của tổ chức. 
 2. Địa bàn thực hiện dự án: TP. HCM

Dự án mong muốn đạt được:

 1. Kho dữ liệu về lịch sử ngôn từ của cộng đồng queer được số hóa và truyền thông tới cộng đồng.
  + Có ít nhất 20.000 lượt truy cập, tương tác hoặc chia sẻ, thảo luận trên các kho dữ liệu của dự án (website, facebook).
  + Có ít nhất 5 đầu báo quan tâm và viết bài về dự án / triển lãm.
 2. Triển lãm và các hoạt động tương tác nâng cao nhận thức về lịch sử cộng đồng queer tại Hà Nội và TP. HCM
  + Thu hút sự tham gia đóng góp của ít nhất 100 người LGBTQ.
  + Có trên 1000 người xem và tương tác tại triển lãm và các hoạt động kèm theo tại Hà Nội
  + Có hơn 300 người xem và tương tác tại triển lãm và các hoạt động kèm theo tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.