Vì Môi Trường - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: ECO Vietnam Group

- Người đại diện: Phạm Văn Anh
- Vị trí/Chức danh: Chủ tịch


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 15/10/2015 - 15/10/2016
- Địa bàn thực hiện dự án: Bến Tre, Trà Vinh

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi từ hệ thống túi nước HDPE
- 10 hộ gia đình được hưởng lợi từ hệ thống Biogas

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
- Tiền trạm địa phương và tập huấn nâng cao nhận thức cho địa phương về môi trường
- Lắp hệ thống túi nước HDPE + lọc nước
- Tổ chức tập huấn hướng dẫn cách dùng túi nước cho các hộ thụ hưởng
- Lắp hệ thống biogas tại Tân Lợi Thạnh
- Tổ chức tập huấn hướng dẫn cách dùng hệ thống biogas cho các hộ thụ hưởng
- Kiểm tra chất lượng công trình + khảo sát ý kiến người thụ hưởng đợt 1+ tập huấn cho địa phương về môi trường
- Báo cáo tổng kết dự án cho nhà tài trợ

Mục tiêu dài hạn:
Cải thiện chất lượng cuộc sống ở hai xã An Hiệp và Tân Lợi Thạnh-Bến Tre bằng cách ứng dụng công nghệ và khoa học kỹ thuật, công nghệ nhựa HDPE, vào cuộc sống của người dân để giải quyết vấn đề nước và môi trường.

Mục tiêu ngắn hạn:
- Hệ thống túi nước HDPE và hệ thống biogas được lắp đặt tại 2 xã ở Trà Vinh. Kỹ thuật, chất lượng của 2 hệ thống được giám sát, kiểm tra bởi nhân viên EVG và sinh viên kĩ thuật Hoa Sen.
- Các buổi tập huấn cho người dân về môi trường và sử dụng 2 hệ thống túi nước và biogas được tiến hành.
- Cách thức đo lường:
Dựa trên ý kiến và phản hồi của người thụ hưởng vể việc sử dụng 2 hệ thống này thông qua các buổi tập huấn và theo dõi được EVG thực hiện.
Ngoài ra, trước và sau mỗi buổi tập huấn, EVG thực hiện khảo sát (sử dụng bảng hỏi) với người dân để so sánh sự thay đổi nhận thức của họ về môi trường.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.