1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên: The Forest Việt Nam
- Năm thành lập: 2019
- Địa chỉ: Thanh Đa, TP. Hồ Chí Minh
- Tầm nhìn: The Forest Việt Nam (TFV) là một tổ chức truyền thông giáo dục được thành lập năm 2019 bởi các thanh niên có quan tâm đến sự phát triển của xã hội, hướng đến sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển bền vững trong cộng đồng tại Việt Nam.
- Sứ mệnh: Chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn thông qua 03 trụ cột chính: Xây dựng không gian giáo dục khai phóng cho trẻ em Việt Nam (Giáo dục); Xây dựng nền kinh tế vừa đủ dựa vào nông nghiệp (Nông nghiệp); Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sự phát triển bền vững (Cộng đồng). The Forest Việt Nam tin tưởng vào triết lý “Kết nối thân-tâm-trí để thấu hiểu chính mình và không ngừng nuôi dưỡng tình yêu thương là tiền đề để mỗi cá nhân phát triển toàn diện. Chỉ bằng cách thông qua các cá nhân phát triển toàn diện mới xây dựng được một xã hội hoà bình, thịnh vượng.”
- Người đại diện: Võ Thị Xuân Quyên
- Chức danh: Đồng sáng lập
2. Phạm vi đề xuất:
- Địa bàn: Bến Tre
- Thời gian triển khai: Tháng 10/2020 - Tháng 10/2021
- Ý tưởng giải quyết các vấn đề: 
+ Mục tiêu 6: Đảm bảo nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh
+ Mục tiêu 12: Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm
+ Mục tiêu 13: Thích ứng biến đổi khí hậu
+ Mục tiêu 14: Bảo vệ sự sống dưới nước
+ Mục tiêu 15: Bảo vệ sự sống trên mặt đất

1. Kết quả/ thay đổi mong đợi
- Ít nhất 1500 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 tại 05 trường THCS trong khu vực ĐBSCL biết kiến thức cơ bản về Biến đổi khí hậu, quản lý rác thải, cải thiện nguồn nước.
- Ít nhất 100 học sinh nòng cốt được đào tạo và thực hành các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, có mong muốn tiếp tục đóng góp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và lan toả thông điệp này trong trường học và gia đình. Học sinh chủ động và tham gia tích cực vào việc tìm hiểu và giải quyết các vấn đề môi trường địa phương
- Trường học chủ động và tích cực tham gia vào giáo dục môi trường cho học sinh theo các phương pháp giáo dục khai phóng, lấy người học làm trung tâm.
- Thúc đẩy sự tham gia, sáng kiến và hành động của học sinh trong trường học và gia đình cải thiện tình trạng khí hậu, môi trường sống.
2. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Hưởng lợi trực tiếp:
+ Học sinh trong độ tuổi từ 11-14 (cấp 2, từ 3 trường THCS Mỹ Hoá, Hoàng Lam, Phú Hưng), đang học tập và sinh sống tại tỉnh Bến Tre.
- Hưởng lợi gián tiếp:
+ Trường học (học sinh, thầy cô) có các thành viên tham gia trực tiếp dự án.
+ Phụ huynh các gia đình có các thành viên tham gia trực tiếp dự án.
+ Thanh viên nhóm, các Cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia vào dự án được tăng kỹ năng, có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về chủ đề giáo dục môi trường mà họ quan tâm.
3. Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- ĐBCSL chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn.
- Gíáo dục môi trường chưa hiệu quả.
- Việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chưa được chú trọng.

1. Sự tham gia của các bên liên quan (Đóng góp tài chính / chuyên môn / hiện vật):
- các nguồn quỹ của các tổ chức phát triển, nguồn doanh nghiệp địa phương, cộng đồng địa phương (cựu học sinh).
- Các nhóm thanh niên từ các câu lạc bộ đang thực hiện tại các trường THCS
2. Nhân sự dự án (Số lượng & Chuyên môn):
- Điều phối dự án: Chuyên môn trong lĩnh vực phát triển bền vững, đặc biệt là lĩnh vực môi trường. Đã từng thực hiện nhiều dự án truyền thông, giáo dục môi trường với thanh niên và trẻ em.
- Trưởng nhóm vận hành: Kinh nghiệm điều phối các dự án liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt và giáo dục môi trường.
- Trưởng nhóm nội dung: Phát triển nội dung giáo dục môi trường (không khí, năng lượng, khí hậu, sinh thái). Điều phối dự án giáo dục dành cho trẻ em, phương pháp tiếp cận giáo dục khai phóng, giáo dục Steiner.
- Trưởng nhóm tài chính: Điều phối, truyền thông dự án liên quan đến liêm chính học thuật cho giới trẻ.
- Phụ trách nội dung: Tổ chức các dự án về biến đổi khí hậu và giáo dục môi trường

Tài liệu dự án

Đề xuất dự án

Tải về  

Ngân sách dự án

Tải về  

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.