Trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong dự án cung cấp nước ở khu vực ĐBSCL thông qua các buổi hội thảo thúc đẩy và nâng cao nhận thức cho phụ nữ về giới và kỹ năng lãnh đạo - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Người đại diện: Nguyễn Văn Thái
- Vị trí/Chức danh: Chủ dự án


2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 1/12/2018 - 30/11/2019
- Địa bàn thực hiện dự án: Xã An Cứ và xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
- Dự án giải quyết các vấn đề:
x Mục tiêu 3: Chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội tốt
x Mục tiêu 4: Giáo dục chất lượng
x Mục tiêu 5: Bình đẳng giới

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Phụ nữ và nam giới dân tộc Khmer
- Cán bộ địa phương
- Các NPO và nhà khoa học

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
- Cung cấp nước ở khu vực ĐBSCL
- Tổ chức hội thảo/tập huấn về các vấn đề giới trong quản lý nước.
Mục tiêu dài hạn:
Tăng cường được các mạng lưới để tìm kiếm và gây thêm quỹ trong việc chia sẻ và phổ biến rộng hơn trong lĩnh vực giới và nước.

Mục tiêu ngắn hạn:
- Phổ biến được các kết quả nghiên cứu liên quan đến sự tham gia và trao quyền cho phụ nữ trong quản lý tài nguyên nước đến với các nhóm liên quan như chính quyền địa phương, các dịch vụ tư nhân và NGOs.
- Thành lập được 04 tổ “Phụ nữ, Những Sáng Kiến về Nước và Lãnh đạo” tại 04 điểm có giếng nước.
- Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua hội thảo/tập huấn về các vấn đề giới trong quản lý nước.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.