Trao học bổng cho 30 trẻ em - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Dự án Tương Lai

- Người đại diện: Trần Minh Hải
- Vị trí/Chức danh: Giám đốc

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.