Tổ chức cho nhà tài trợ trực tiếp trao học bổng cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn , trẻ em mồ côi, trẻ em có người thân bị nhiểm aisd, trẻ em khuyết tật - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Ông Lãnh
- Năm thành lập: 1975
- Địa chỉ: 60 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Người đại diện: Tô Thị Mỹ Linh
- Vị trí/Chức danh: Chủ tịch
2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 15/8/2010 - 25/9/2010
- Địa bàn thực hiện dự án: Quận 1, TPHCM
3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Trao tặng học bổng cho 10 trẻ em cấp 1
Trao tặng học bổng cho 10 trẻ em cấp 2
Trao tặng học bỗng cho 10 trẻ em cấp 3


Mục tiêu:
- Ngăn ngừa trẻ bỏ học tại cộng đồng
- Hỗ trợ vật chất, tinh thần giúp cho trẻ an tâm học tập
- Giúp trẻ phát triển văn thể mỹ trong tương lai

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.