Tổ chức cho nhà tài trợ trực tiếp trao học bổng cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn , trẻ em mồ côi, trẻ em có người thân bị nhiểm aisd, trẻ em khuyết tật - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Ông Lãnh
- Năm thành lập: 1975
- Địa chỉ: 60 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Người đại diện: Tô Thị Mỹ Linh
- Vị trí/Chức danh: Chủ tịch


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 15/8/2010 - 25/9/2010
- Địa bàn thực hiện dự án: Quận 1, TPHCM


Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Hịc sinh cấp 1, 2, 3 có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện học tập.

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Do kinh tế gia đình trẻ quá khó khăn khiến gia đình trẻ không hợp tác với Hội, bắt buộc trẻ phải bỏ học để phụ giúp gia đình. Phần khác là trẻ bị mất căn bản các môn học, gây ra tâm lý nản học (Vì gia đình trẻ quá nghèo không có tiền học thêm). Sự hỗ trợ của các ban ngành cũng không đủ sức để giúp trẻ tiếp tục học.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Trao tặng học bổng cho học sinh cấp 1, 2, 3
Mục tiêu dài hạn:
- Ngăn ngừa trẻ bỏ học tại cộng đồng
- Hỗ trợ vật chất, tinh thần giúp cho trẻ an tâm học tập
- Giúp trẻ phát triển văn thể mỹ trong tương lai

Mục tiêu ngắn hạn:
- Trao tặng học bổng cho 10 trẻ em cấp 1
- Trao tặng học bổng cho 10 trẻ em cấp 2
- Trao tặng học bỗng cho 10 trẻ em cấp 3

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.