Tìm nước sạch cho người dân quê tôi - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách


1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức
- Tên: Hội Liên hiệp Phụ nữ Xã Nguyễn Việt Khái
- Năm thành lập: 1994
- Địa chỉ: Xã Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Cà Mau
- Tầm nhìn: 
+ Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước có tri thức, có sức khoẻ, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng.
+ Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.
- Sứ mệnh: 
+ Tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội.
+ Hướng dẫn phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp phấn đấu rèn luyện phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.
+ Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ.
+ Đoàn kết, vận động phụ nữ, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.
+ Hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.
+ Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em.
+ Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.
- Người đại diện: Đào Thị Thanh An
- Chức danh: Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ xã
2. Phạm vi đề xuất
- Địa bàn: Ấp Sào Lưới Tây, xã Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Cà Mau
- Thời gian triển khai: Từ 01/ 6/2020
- Ý tưởng giải quyết các vấn đề: 
+ Mục tiêu 6: Đảm bảo nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh
+ Mục tiêu 13: Thích ứng biến đổi khí hậu

1. Ý tưởng đề xuất: HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH

- Giếng khoan khoảng 240m.

- Bồn chứa trung gian: 5000 lít.

- Bơm tăng áp.

- Mạng ống cấp: khoảng 3000m.

- Tổng kinh phí: 202.000.000 đ

- Hiệu quả chi phí: Với số tiền đầu tư chỉ khoảng hơn 70.000 đồng cho 1 người hưởng lợi cho 1 năm mà có thể tạo lơi ích to lớn như đã nói ở phần tác động cho thấy hiệu quả chi của dự án cao hơn cả mong đợi.

2. Kết quả/thay đổi mong muốn:

- Cung cấp cho 91 hộ dân với 567 khẩu có nước sạch để uống và sinh hoạt hàng ngày.

- Giảm chi phí mua nước và vận chuyển nước.

- Tăng thu nhập gia đình.

- Tránh rủi ro mắc bệnh vì dùng nước phèn hay nhiễm mặn.

- Cải thiện đời sống của người dân.

- Tăng thời gian và công sức cho phát triển trồng trọt, chăn nuôi hay năng suất lao động.

- Giúp góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tăng nhận thức làm thay đổi thói quen, tập tục sinh hoạt cho người dân theo hướng tích cực hơn.

- Gieo tư tưởng giúp họ tự thân vận động, tập trung phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng và không trông chờ ỉ lại vào người khác.

3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Cung cấp cho 91 hộ dân với 567 khẩu có nước sạch để uống và sinh hoạt hàng ngày.
4. Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Thiếu nước sạch sử dụng cho sinh hoạt.
- Tốn tiền mua nước bình.
- Nơi lấy nước ngọt ở xa và khó đi.
- Sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu nước sạch.

1. Sự tham gia của các bên liên quan (Đóng góp tài chính / chuyên môn / hiện vật):
- Giám sát: Tổ Chức Phụng Sự Cộng Đồng Vũ-Võ Phương Nam, kinh nghiệm: 07 năm thực hiện và quản lý dự án cộng đồng.
- Đội thi công: Đội khoan giếng VĂN NỒNG – xã Phú Hưng, H.Cái Nước, T.Cà Mau, kinh nghiệm: 10 năm trong lĩnh vực tìm mạch nước và khoan giếng. Đảm bảo chất lượng của giếng khoan và lắp đặt đúng kĩ thuật.
- Tổ chức tư vấn và hỗ trợ: Tổ Chức Phụng Sự Cộng Đồng Vũ-Võ Phương Nam.
2. Nhân sự dự án (Số lượng & Chuyên môn):
- Giám đốc dự án: Cử nhân Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội. Kinh nghiệm: có 10 năm tham gia công tác Hội. Có khả năng tuyên truyền vận động chị em tập hợp, thu hút Hội viên tham gia vào các chương trình cộng đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường. Các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em.
- Phó giám đốc: Cử nhân Công nghệ thông tin. Kinh nghiệm: 07 năm công tác Hội, tập hợp chị em vào các chương trình của cộng đồng, bảo vệ nguồn nước sạch hợp lí và tiết kiệm. Tổng hợp và ghi chép các vấn đề có liên quan.
- Tình nguyện viên:
+ Bí thư Đảng Uỷ xã Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Cà Mau. Cử nhân Quản lý Nhà nước. Có 25 năm công tác trong ngành.
+ PCT UBDN xã. Cử nhân Xã hội học. Có 15 năm công tác trong lĩnh vực này.
+ Chủ tịch MTTQ VN xã. Cử nhân Xã hội học. Có 20 năm trong công tác xã hội.
+ CT Hội Nông Dân xã. Cử nhân Quản lý hành chính. Có 15 năm trong công tác vận động quần chúng.
+ Bí thư Chi bộ. Có 10 năm vận động quần chúng, quan tâm cộng đồng. Tuyên truyền vận động cho mọi người thực hiện, có sức thuyết phục cao trong ấp. Giám sát và quản lí tài chính của tổ chức mình.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.