Tìm nước sạch cho người dân quê tôi - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức

Tên: Hội Liên hiệp Phụ nữ Xã Nguyễn Việt Khái

Năm thành lập: 1994

Địa chỉ: Xã Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Cà Mau

Tầm nhìn:

- Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước có tri thức, có sức khoẻ, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng.

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

Sứ mệnh:

- Tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội.

- Hướng dẫn phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp phấn đấu rèn luyện phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

- Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

- Hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em.

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Người đại diện: Đào Thị Thanh An

Chức danh: Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ xã

2. Ý tưởng đề xuất

Địa bàn: Ấp Sào Lưới Tây, xã Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Cà Mau

Thời gian triển khai: Từ 01/ 6/2020

Ý tưởng giải quyết các vấn đề:

- Mục tiêu 6: Đảm bảo nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh

- Mục tiêu 13: Thích ứng biến đổi khí hậu

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:

Cung cấp cho 91 hộ dân với 567 khẩu có nước sạch để uống và sinh hoạt hàng ngày.

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:

- Thiếu nước sạch sử dụng cho sinh hoạt

- Tốn tiền mua nước bình

- Nơi lấy nước ngọt ở xa và khó đi

- Sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu nước sạch

Hoạt động xin tài trợ của dự án:

Xây dựng hệ thống nước sạch gồm: giếng khoan khoảng 240m, bồn chứa trung gian 5000 lít, bơm tăng áp, mạng ống cấp khoảng 3000m với tổng kinh phí 202.000.000 đ.

Mục tiêu dài hạn:
- Giảm chi phí mua nước và vận chuyển nước.
- Tăng thu nhập gia đình.
- Tránh rủi ro mắc bệnh vì dùng nước phèn hay nhiễm mặn.
- Cải thiện đời sống của người dân.
- Tăng thời gian và công sức cho phát triển trồng trọt, chăn nuôi hay năng suất lao động.
- Giúp góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Tăng nhận thức làm thay đổi thói quen, tập tục sinh hoạt cho người dân theo hướng tích cực hơn.
- Gieo tư tưởng giúp họ tự thân vận động, tập trung phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng và không trông chờ ỉ lại vào người khác.
- Nâng cao sức khoẻ cộng đồng. Đặc biệt quan trọng nhất là sức khỏe người dân được cải thiện, trẻ em, người già, người khuyết tật và phụ nữ là người được hưởng lợi nhiều nhất.

Mục tiêu ngắn hạn:
Cung cấp cho 91 hộ dân với 567 khẩu có nước sạch để uống và sinh hoạt hàng ngày.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.