Thoát khỏi sàn nhà - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

Nhiều trẻ em bại não gặp rất nhiều khó khăn trong vận động và có thể suốt cuộc đời của trẻ không đạt được những mức vận động cơ bản dẫn tới các bé sống cả cuộc đời trên sàn nhà. Dự án "Thoát khỏi sàn nhà" được *Hội Gia Đình Trẻ Tổn Thương Não Việt Nam đề xuất và triển khai với mong muốn cung cấp dụng cụ luyện tập cho 150 trẻ bại não, qua đó hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của các bé và nâng cao nhận thức của phụ huynh trong quá trình chăm sóc các trẻ bại não tại khu vực Tp HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang và Long An.

Trực tiếp: 150 trẻ bại não là Thành viên Hội tại 10 tỉnh thành triển khai
dự án, tương ứng với 300 phụ huynh trẻ.

Cộng đồng hưởng lợi gián tiếp:
(1) Toàn bộ 1000 trẻ bại não và 2000 phụ huynh là thành viên hội tại các tỉnh thành sẽ được
tiếp thêm sức mạnh tinh thần,
(2) Mô hình có thể nhân rộng tới khoảng 6000 trẻ & 12.000 phụ huynh trẻ bại não tại 10 tỉnh
thành thực hiện chương trình và các tỉnh thành khác trên toàn quốc.
(3) Chính quyền địa phương & các cơ sở vật lý trị liệu của nhà nước bớt gánh nặng & quá tải
khi phụ huynh tham gia & vận động trẻ được cải thiện.
(4) Phụ huynh có cơ hội chăm sóc trẻ tốt hơn sẽ có tinh thần & sức khỏe để lao động tốt hơn,
tạo ra của cải vật chất, là yếu tố đóng góp tốt hơn cho xã hội.

- Tổ chức 6 hội thảo hướng dẫn cha mẹ nhằm thay đổi nhận thức của 100 cha mẹ trong việc tập
luyện & chăm sóc trẻ bại não.
- 50 dụng cụ tập luyện được cha mẹ sử dụng tập luyện hàng ngày cho trẻ có thể chuyển giao sử
dụng cho tổng cộng 60 trẻ trong 1 năm.
- 100% trẻ tham gia được cải thiện chất lượng sống có khoảng thời gian thoát khỏi sàn nhà mỗi
ngày.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.