Thiết kế và trồng giàn nho - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức
Tên: Hội Người Khuyết Tật TP. Cần Thơ (CAPD)
Năm thành lập: 2001
Địa chỉ: Cần Thơ
Tầm nhìn: Đến năm 2025, CAPD trở thành một trong những tổ chức đi đầu trong việc xây dựng xã hội hòa nhập, không rào cản cho NKT ở Việt Nam.
Sứ mệnh:
- Đào tạo việc làm và tạo cơ hội việc làm cho NKT;
- Nâng cao nhận thức và năng lực cho NKT và cộng đồng về quyền lợi NKT ở ĐBSCL và
- Làm cầu nối các chương trình an sinh xã hội đồng thời tạo môi trường sinh hoạt phù hợp cho NKT.
Người đại diện: Huỳnh Ngọc Hồng Nhung
Chức danh: Chủ tịch

2. Ý tưởng đề xuất
Địa bàn: Cần Thơ
Thời gian triển khai: 1/10/2021 - 1/10/2022
Ý tưởng giải quyết các vấn đề:
- Mục tiêu 1: Xóa nghèo          

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
30 Hội viên NKT, trên 30 tuổi, sinh sống tại TP. Cần Thơ và khoảng 60 người trong gia đình của nhân viên, hội viên

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Nguồn thu nhập trong gia đình không bền vững
- Giảm thu nhập, giảm giờ làm, mất việc
- Chất lượng sống trong gia đình bị ảnh hưởng do thu nhập thấp và không ổn định, đặc biệt là trẻ em.


Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Thiết kế xây dựng giàn và trồng nho tại quán cafe của Hội Người Khuyết Tật TP. Cần Thơ để tạo cơ hội việc làm và tăng nguồn thu cho Hội viên
Mục tiêu dài hạn:
- Tăng nguồn quỹ Hội
- Tạo công việc ổn định cho hội viên Người khuyết tật của Hội

Mục tiêu ngắn hạn:
- Tạo nguồn thu cho hội bằng việc thu hoạch và bán nho
- Tăng số lượng khách đến đến quán Cafe của Hội

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.