Thiết bị giáo dục cho trẻ em nghèo - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Lớp học cô Do

- Người đại diện: Nguyen Thi Do
- Vị trí/Chức danh: Giáo viên

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Cung cấp thiết bị giáo dục cho trẻ em nghèo

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.