Thả cá bản địa về sông Sài Gòn - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã (WAR)
- Năm thành lập: 2003
- Địa chỉ: 202/10 Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Người đại diện: Nguyễn Vũ Khôi
- Vị trí/Chức danh: Giám đốc
2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 1.9.2011 - 30.3.2012
- Địa bàn thực hiện dự án: TP. HCM
3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Học sinh trong câu lạc bộ em yêu thiên nhiên của báo Khăn Quàng Đỏ và cư dân một số đoạn sông Sài Gòn.


1. Tóm tắt dự án:
- Gây nuôi sinh sản loài cá Lia thia (Betta spp.) bản đại của vùng đồng bằng Nam Bộ Việt Nam.
- Tổ chức ít nhất 3 đợt thả cá cho học sinh trong câu lạc bộ em yêu thiên nhiên của báo Khăn Quàng Đỏ hay cộng đồng cùng tham gia (khi có yêu cầu).
- Thực hiện các buổi nói chuyện với các em học sinh hay nhóm cộng đồng tham gia thả cá và tổ chức ngay tại văn phòng WAR, nơi tiến hành gây nuôi sinh sản cá bản địa để giới thiệu và giúp học sinh tham quan trực tiếp. Giới thiệu mô hình gây nuôi tiết kiệm dễ làm cho bất cứ ai muốn tham gia. Buổi nói chuyện cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc thả cá bản địa và phân tích những khác biệt với việc thả cá phóng sinh phi bản địa.
2. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức bảo tồn động vật hoang dã và môi trường thiên nhiên cho học sinh thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.