"TĂNG TỶ LỆ BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ Ở BỆNH NHÂN HIV ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM " - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Hội phòng chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 121 Lý Chính Thắng, F.7, Q.3, Tp.HCM
- Người đại diện: Trần Trí Thành
- Vị trí/Chức danh: Trưởng nhóm


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 1/11/2018 - 1/11/2019
- Địa bàn thực hiện dự án: Tp.HCM (47 phòng khám ngoại trú HIV) 04 PK tại BV Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhiệt đới, Phạm Ngoc Thạch, 24 PK tại 24 Trung tâm y tế dự phòng (TTYTDP) quận, huyện, 16 PK tại BV quận, huyện 03 PK tại các tổ chức thiện nguyện.
- Dự án giải quyết các vấn đề:
x Mục tiêu 3: Chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội tốt

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Đối tượng hưởng lợi trực tiếp:
(1) Bệnh nhân (BN) HIV (~20,000 BN đang điều trị HIV/AIDS, cư ngụ tại Tp.HCM và ~ 750 BN chưa đủ điều kiện mua BHYT liên quan đến vấn đề pháp lý)
(2) Các cơ sở y tế (CSYT): 47 phòng khám (PK) ngoại trú HIV/AIDS
- Đối tượng hưởng lợi gián tiếp:
(1) Gia đình của bệnh nhân HIV
(2) Cộng đồng người dân Tp.HCM

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Theo báo cáo của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS (TTPC HIV/AIDS) hiện thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 29.402 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 19.583 (71%) người của thành phố và 8.102 (29%) người từ các tỉnh. Trong 19.583 người của thành phố thì 13.639 (70%) có thẻ BHYT và chỉ có 37% là sử dụng thẻ BHYT. 

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Cung cấp BHYT cho bệnh nhân nhiễm HIV
Mục tiêu dài hạn:
Cung cấp BHYT cho bệnh nhân nhiễm HIV

Mục tiêu ngắn hạn:
- Hỗ trợ pháp lý ~ 750 BN
- Tư vấn cho ~20,000 BN về TT15, quyền lợi BHYT và tính bảo mật thông tin (lồng ghép với các hoạt động thăm khám chữa bệnh hàng ngày tại PKNT)
- Thúc đẩy 27 CSYT ký hợp đồng BHYT
- Trình đề xuất xin cấp phép CSYT bảo lãnh BN để mua BHYT

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.