Tăng cường tiếng nói thanh thiếu niên trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Tổ chức hành động vì động vật hoang dã

- Người đại diện: Nguyễn Yên Phúc
- Vị trí/Chức danh: Phó chủ tịch


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 15/6/2015 - 25/10/2015
- Địa bàn thực hiện dự án: TPHCM, Tây Ninh, Long An

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- 30 thanh thiếu niên tham gia dự án sẽ được có cơ hội chia sẻ những suy nghĩ, góc nhìn của bản thân về những vấn đề môi trường tại chính địa phương mình nhằm tạo tiền đề cho cộng đồng chú ý và nhìn nhận về các vấn đề còn đang tồn đọng và nâng cao tiếng nói của các thanh thiếu niên.
- Chính quyền địa phương
- Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã: đội ngũ nhân sự chủ chốt và nhân sự mới của tổ chức được nâng cao các kỹ năng làm việc. Ngoài ra, dự án hỗ trợ và phát triển thêm phương pháp truyền thông giáo dục mới cho hoạt động của tổ chức, giúp tổ chức đưa công tác truyền thông giáo dục lên một bước phát triển mới mang tính thực tiễn cao hơn và xu hướng của xã hội.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
- Tuyển mộ - Tập huấn nhân sự về thông tin, hoạt động của dự án, phương pháp photovoice, và kỹ năng tiếp cận đối tượng.
Khảo sát địa bàn triển khai và lên kế hoạch chi tiết cho từng nơi.
- Thực hiện chương trình “Em kể qua ảnh”
- Tổ chức triển lãm ảnh nhằm chia sẻ với cộng những câu chuyện, những góc nhìn của các trẻ em đang có cuộc sống gần với thiên nhiên, các loài động vật hoang dã.

Mục tiêu dài hạn:
Góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia và tăng cường tiếng nói của thanh thiếu niên địa phương trong việc bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và các loài động vật hoang dã tại các khu bảo tồn/ sinh quyển ở khu vực phía Nam

Mục tiêu ngắn hạn:
- 120 câu chuyện và có 60 câu chuyện và bức ảnh được chia sẻ đến cộng đồng.
- Thành lập và hỗ trợ các nhóm thanh thiếu niên duy trì hoạt động tại địa phương trong 03 tháng
- Tổ chức được 10 buổi triển lãm cộng động. Truyền thông giáo dục và chai sẻ câu chuyện cho 10.000 người thông qua các kênh truyền thông của tổ chức và hoạt động triển lãm.
- 90% các thanh thiếu niên biết về phương pháp Photovoice và vai trò, trách nhiệm, tiếng nói của mình trong cộng đồng.
- 95% thành viên ban tổ chức biết về phương pháp Photovoice và cách tiếp cận, khai thác câu chuyện của thanh thiếu niên.
- Góp phần gắn kết và nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức cà các CLB/đội/nhóm thanh niên tình nguyện hoạt động bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.