Tái chế xanh - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: SIFE UEH
- Năm thành lập: 2008
- Địa chỉ: Phòng B514- Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM. Cở sở B – 279 Nguyễn Tri Phương Q10. TP.HCM
- Người đại diện: Hoàng Khánh Trang
- Vị trí/Chức danh: Đội Phó


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 1/3/2011 - 1/5/2012

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Các em học sinh nghèo tại các lớp học tình thương
- Số lượng: 50 em
- Địa chỉ: Lớp học tình thương, 94/7 Trần Khắc Chân, Q. Phú Nhuận; Mái ấm Vinh Sơn, 469 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh.

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Các em có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đi học, thiếu các kĩ năng cơ bản và cần thiết cho cuộc sống, kiến thức về bảo vệ môi trường chưa cao.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
- Tổ chức dạy kĩ năng sống, kiến thức bảo vệ môi trường cho các em có hoàn cảnh khó khăn
- Tạo sân chơi để các em được giao lưu, học tập
Mục tiêu dài hạn:
- Hỗ trợ nguồn thu nhập cho các em
- Cung cấp các kĩ năng cần thiết
- Tạo một sân chơi, phát triển ý tưởng

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.