Sống xanh - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: SIFE FTU HCM
- Năm thành lập: 2009

- Người đại diện: Huỳnh Sơn Thắng
- Vị trí/Chức danh: Chủ nhiệm


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 15/3/2012 - 30/9/2012

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Cộng đồng (học sinh tiểu học, phụ huynh, khu phố) - nhận thức mới về môi trường
- Người khuyết tật - tự mình có được nhu cầu tài chính, tự xác định trong xã hội

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
- Giai đoạn 1 - Tổ chức các bài học và các hoạt động ngoài trời cho học sinh
- Giai đoạn 2 - lắp đặt thùng rác “thông minh” trong khuôn viên trường
- Giai đoạn 3 - Giúp người khuyết tật kiếm lợi nhuận từ việc tái chế giấy và làm các sản phẩm thủ công (sổ tay, lịch, bưu thiếp…)
- Giai đoạn 4 - Đào tạo người khuyết tật về quản lý tài chính và tiếp thị, xây dựng thương hiệu của riêng họ, bán hàng và tiếp thị trực tuyến
- Giai đoạn 5 - Trao quyền cho người khuyết tật, trường học và các tổ chức thứ ba sẵn sàng hỗ trợ và phát triển dự án này. Giúp họ liên hệ với nhà cung cấp thùng rác để tự mở rộng dự án này

Mục tiêu dài hạn:
Giúp nâng cao nhận thức của mọi người về các vấn đề môi trường Trao quyền cho những người có nhu cầu trong cộng đồng (đặc biệt là người khuyết tật) tái chế giấy phế liệu và tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.