Quỹ tín dụng vi mô cho các bà mẹ - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Nhóm tình nguyện Sức khỏe Phước Lâm

- Người đại diện: Võ Thị Thanh
- Vị trí/Chức danh: Trạm trưởng trạm y tế

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.