Quảng bá Trung tâm với nhà tài trợ - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Trung tâm Bảo trợ Trẻ mồ côi Khánh Hội
- Năm thành lập: 1993
- Địa chỉ: 209/77B Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4
- Người đại diện: Hồng Tô Huệ Lan
- Vị trí/Chức danh: Phó Giám đốc
2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 5/2011

3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn

1. Tóm tắt dự án:
Vào tháng 2/1011, LIN có nối kết Khánh Hội và Sinh viên Trường RMIT thực hiện dự án làm tài liệu truyền thông. Và từ dự án này, Khánh Hội đã có một website và một tờ rơi thiết kế nhằm quảng bá hình ảnh và hoạt động của Trung tâm với các nhà tài trợ. Do không có kinh phí cho việc in ấn tờ rơi nên dự án này được đề xuất LIN hỗ trợ.
2. Mục tiêu:
Giới thiệu về Trung tâm đến nhà tài trợ và đối tượng có nhu cầu giúp đỡ.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.