Quảng bá Trung tâm với nhà tài trợ - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Trung tâm Bảo trợ Trẻ mồ côi Khánh Hội
- Năm thành lập: 1993
- Địa chỉ: 209/77B Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4
- Người đại diện: Hồng Tô Huệ Lan
- Vị trí/Chức danh: Phó Giám đốc


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 5/2011

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Quảng bá hình ảnh và hoạt động của Trung tâm với các nhà tài trợ.

Mục tiêu dài hạn:
Giới thiệu về Trung tâm đến nhà tài trợ và đối tượng có nhu cầu giúp đỡ.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.