Power Up - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: CHANGE

- Người đại diện: Nguyễn Thị Khánh Dung
- Vị trí/Chức danh: Điều phối dự án


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 10/1/2015 - 25/11/2016
- Địa bàn thực hiện dự án: TP.HCM


Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Người dân Việt Nam

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Tổ chức sự kiện ""Power Up"" với các hoạt động triển lãm, chiếu phim, văn nghệ

Mục tiêu dài hạn:
- Nâng cao nhận thức về tác hại của than đá đến sức khỏe con người và môi trường.
- Thay đổi quan điểm của người dân về việc than đá là giải pháp tốt nhất về năng lượng an toàn và phát triển kinh tế, hướng tới năng lượng tái tạo.
- Khuyến khích doanh nghiệp địa phương tham gia các chương trình mang giải pháp năng lượng tái tạo đến cộng đồng.
- tạo điều kiện cho các đối tác quốc tế tại VN tham gia hành động ứng phó biến đổi khí hậu.
- Thông điệp gởi đến hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP21)

Mục tiêu ngắn hạn:
- Ước tính 2 triệu người dân Việt Nam được nghe về vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo từ các hoạt động truyền thông của chương trình.
- Ít nhất 20 bài viết trên social media với 200,000 lượt reach và 2,000 tương tác trên Facebook.
- 40 bài báo online
- 1,000 người tham dự sự kiện Power Up
- Ít nhất 30,000 chữ ký cho thỉnh nguyện thư điện tử đề nghị chính quyền Tp. HCM lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại những nơi công cộng."

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.