PISE CAMP 2019 in Cần Thơ, Vũng Tàu và Đồng Tháp - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
Dự án Project Incubator for Young Social Entrepreneur - PISE (tạm dịch: Ươm mầm cho doanh nhân xã hội trẻ) là dự án hỗ trợ học sinh THPT, sinh viên tại 3 tỉnh Đồng Tháp, Vũng Tàu và Cần Thơ có cơ hội tiếp cận với lĩnh vực khởi nghiệp, kinh doanh xã hội.

PISE sẽ tổ chức những trại hè về khởi nghiệp, tạo cơ hội cho các bạn trẻ được hướng dẫn từ các cố vấn hoặc chuyên gia có kinh nghiệm, từ đó nâng cao tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân xã hội và kết nối để tạo nên một mạng lưới từ Bắc tới Nam. Bên cạnh đó, các bạn trẻ sẽ cùng nhau thực hiện những dự án nhỏ tại địa phương và mang đến những điều ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Cụ thể, PISE sẽ kết nối với các Ban, Ngành, Cơ sở Giáo Dục, Tổ chức Khởi Nghiệp tại miền Nam Việt Nam để xây dựng chương trình; tổ chức 03 trại hè khởi nghiệp tại Đồng Tháp, Vũng Tàu, Cần Thơ; kết nối hơn 60 bạn học sinh, sinh viên Việt Nam và các chuyên gia, du học sinh từ nhiều lĩnh vực, các quốc gia khác nhau; cung cấp chương trình Mentoring 2 tháng giữa các bạn học sinh, sinh viên và các cố vấn / chuyên gia; ươm tạo 12 dự án nhỏ nhằm giải quyết các vấn đề tại địa phương.
  1. Cộng đồng trực tiếp: học sinh THPT từ lớp  10 đến lớp  12 và các bạn sinh  viên  Đại  học  tại  các địa phương ngoài Hà Nội và  TP.HCM.  Số  lượng PISE hướng tới tuyển chọn  là hơn 45 bạn tiềm năng nhất theo  các tiêu  chí mà PISE  lựa  chọn đến từ  các tỉnh  diễn ra  dự án.   
  2. Cộng  đồng  gián  tiếp: các  học  sinh,  người  dân,  trường  học,  cộng đồng và chính  quyền  ở  các địa phương, tỉnh mà PISE  diễn ra  dự  án.
  1. Tuyển học sinh THPT và sinh viên năm 1-2 cho dự án
  2. Tuyển cố vấn, chuyên gia cho dự án
  3. Ươm tạo dự án

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.