Nước Sạch, Hệ thống Rửa Tay và Chiến dịch Hành động phòng dịch Covid-19 cho Trường Học Người Dân Tộc Khmer - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách


1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:

- Tên: Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Nông Thôn Đại học An Giang
- Năm thành lập: 2003
- Địa chỉ: Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
- Tầm nhìn: Thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp thân thiện với môi trường và các mục tiêu phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam.
- Sứ mệnh: 
+ Thực hiện các hoạt động tiếp cận nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, nông nghiệp bền vững, quản lý môi trường, nghiên cứu về giới, nước và biến đổi khí hậu.
+ Tư vấn chính sách cho sự phát triển kinh tế xã hội của các cộng đồng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
+ Cung cấp các khóa đào tạo về các lĩnh vực phát triển nông thôn, giới và phát triển cộng đồng, nông nghiệp bền vững, quản lý môi trường, nước và biến đổi khí hậu.
+ Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến phát triển nông thôn, quản lý môi trường, nước và biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long.
+ Xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức nghiên cứu trong nước và quốc tế, các trường đại học, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu do tổ chức đề ra.
+ Thúc đẩy nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững ở khu vực sông Mê Kông.
- Người đại diện: Ths. Lê Thanh Phong
- Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và PTNT
2. Phạm vi đề xuất:
- Địa bàn: Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
- Thời gian triển khai: 12 tháng
- Ý tưởng giải quyết các vấn đề: 
+ Mục tiêu 12: Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm
+ Mục tiêu 13: Thích ứng biến đổi khí hậu

1. Kết quả/thay đổi mong đợi:

- 100% học sinh và giáo viên trường học tiếp cận được nguồn nước sạch và an toán dùng để uống theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế Việt Nam (QCVN 6-1: 2010/BYT );
- 90% kiến thức - thái độ - hành vi của học sinh và giáo viên được nâng cao trong việc thực hành vệ sinh và an toàn thông qua hệ thống rửa tay tại trường học;
- 80% học sinh và giáo viên được tăng cường và củng cố thêm các kiến thức về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên nước cộng đồng thông qua mô hình tái sử dụng nước rửa tay cho chăm sóc cây trồng trong khuôn viên trường học.
- 70% cán bộ địa phương (bộ phận quản trị trường học, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và cán bộ chuyên môn về môi trường) được cải thiện về năng lực tham gia và làm việc với cộng đồng trong lĩnh vực sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên nước bền vững.

2. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:

- Trực tiếp:
+ 527 học sinh và 44 giáo viên trung học
+ 311 học sinh và 38 giáo viên tiểu học
- Gián tiếp:
+ Phụ huynh, gia đình và cộng đồng xung quanh trường học

3. Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:

- Tỉ lệ người nghèo cao
- Không đủ khả năng tiếp cận với nước uống an toàn
- Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sự phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng
- Thiếu nước trầm trọng vào mùa khô

1. Sự tham gia của các bên liên quan (Đóng góp tài chính / chuyên môn / hiện vật):
- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn (RCRD), Đại học An Giang
- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường, Đại học An Giang
- Chính quyền địa phương (Hội Liên Hiệp Phụ nữ Xã An Cư và cán bộ chuyên môn về môi trường vả xây dựng)
- Trường học (cộng đồng thụ hưởng dự án)
- Nhóm tình nguyện viên
2. Nhân sự dự án (Số lượng & Chuyên môn):
a. Trung tâm Nghiên cứu và PTNT và Khoa Kỹ Thuật – Môi trường, Đại học An Giang (13 người)
- Ths. Nguyễn Văn Thái, chuyên ngành Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng. Giảng viên và nghiên cứu viên của Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Nông Thôn (RCRD)
- Ths. Lê Trí Thích, chuyên ngành về Kỹ Thuật và Công Nghệ Môi Trường. Nghiên cứu viên thuộc Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ Môi trường, Đại học An Giang. Ths. Lê Trí Thích có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng và thiết lập các hệ thống lọc nước uống trong cộng đồng.
- Ths. Phạm Trần Lan Phương, chuyên ngành Quản trị tài nguyên nước.
- CN. Nguyễn Minh Đăng, chuyên ngành Trồng trọt và Phát triển nông thôn.
- Ts. Nguyễn Văn Kiền, chuyên ngành Xã hội học và Quản lý Môi trường.
- Tình nguyện viên (8 người): sinh viên ngành kỹ thuật môi trường và Phát triển nông thôn của
Đại học An Giang.
b. UBND xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang (3 người)
- Ông Tống Hoài Ân – Phó Chủ tịch xã An Cư (đại diện lãnh đạo xã)
- Bà Lương Thị Hoàng Kim – Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ xã An Cư
- Bà Nguyễn Thị Kim Trinh – Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ xã An Cư
c. Trường học (2 người)
- Ông Vi Kiến Phát – Hiệu trưởng trường Tiểu học D An Cư
- Ông Nguyễn Bình Nghị - Hiệu trưởng trường THCS Trần Đại Nghĩa

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.