Nước Sạch, Hệ thống Rửa Tay và Chiến dịch Hành động phòng dịch Covid-19 cho Trường Học Người Dân Tộc Khmer - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức

Tên: Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Nông Thôn Đại học An Giang

Năm thành lập: 2003

Địa chỉ: Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang

Tầm nhìn: Thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp thân thiện với môi trường và các mục tiêu phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam.

Sứ mệnh:

-Thực hiện các hoạt động tiếp cận nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, nông nghiệp bền vững, quản lý môi trường, nghiên cứu về giới, nước và biến đổi khí hậu;

- Tư vấn chính sách cho sự phát triển kinh tế xã hội của các cộng đồng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

- Cung cấp các khóa đào tạo về các lĩnh vực phát triển nông thôn, giới và phát triển cộng đồng, nông nghiệp bền vững, quản lý môi trường, nước và biến đổi khí hậu;

- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến phát triển nông thôn, quản lý môi trường, nước và biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long;

- Xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức nghiên cứu trong nước và quốc tế, các trường đại học, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu do tổ chức đề ra.

- Thúc đẩy nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững ở khu vực sông Mê Kông.

Người đại diện: Ths. Lê Thanh Phong

Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và PTNT

2. Ý tưởng đề xuất

Địa bàn: Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Thời gian triển khai: 12 tháng

Ý tưởng giải quyết các vấn đề:

- Mục tiêu 6: Đảm bảo nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh

- Mục tiêu 12: Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm

- Mục tiêu 13: Thích ứng biến đổi khí hậu

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Trực tiếp:
- 527 học sinh và 44 giáo viên trung học
- 311 học sinh và 38 giáo viên tiểu học
Gián tiếp:
- phụ huynh, gia đình và cộng đồng xung quanh trường học

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Tỉ lệ người nghèo cao
- Không đủ khả năng tiếp cận với nước uống an toàn
- Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sự phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng
- Thiếu nước trầm trọng vào mùa khô

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
- Truyền thông về an toàn vệ sinh cho học sinh trong trường.
- Lắp đặt 2 hệ thống lọc nước sạch để uống, rửa tay và tưới nước tại 2 điểm trường.

Mục tiêu dài hạn:
- Học sinh nhận thức đúng đắn về an toàn vệ sinh và duy trì thói quen sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả.
- Góp phần giảm bớt chi phí mua nước đóng chai của các em và nhà trường.

Mục tiêu ngắn hạn:
- 100% học sinh và giáo viên trường học tiếp cận được nguồn nước sạch và an toán dùng để uống theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế Việt Nam (QCVN 6-1: 2010/BYT );
- 90% kiến thức – thái độ - hành vi của học sinh và giáo viên được nâng cao trong việc thực hành vệ sinh và an toàn thông qua hệ thống rửa tay tại trường học;
- 80% học sinh và giáo viên được tăng cường và củng cố thêm các kiến thức về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên nước cộng đồng thông qua mô hình tái sử dụng nước rửa tay cho chăm sóc cây trồng trong khuôn viên trường học.
- 70% cán bộ địa phương (bộ phận quản trị trường học, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và cán bộ chuyên môn về môi trường) được cải thiện về năng lực tham gia và làm việc với cộng đồng trong lĩnh vực sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên nước bền vững.

Tài liệu dự án

Báo cáo dự án

Tải về  

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.