Những ước mơ xanh - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh
- Năm thành lập: 2002
- Địa chỉ: số 5 Đinh Tiên Hoàng Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
- Người đại diện: Lê Trung Hải
- Vị trí/Chức danh: Nhóm trưởng


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 23/03/2010 - 20/04/2010
- Địa bàn thực hiện dự án: TP. HCM


Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Trực tiếp: 50 em khuyết tật được chọn từ 10 mái ấm, nhà mở tại TP HCM được nhận học bổng.
- Gián tiếp: 500 em khuyết tật tại các mái ấm nhà mở tại TP HCM tham gia chương trình.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Trao học bổng cho 50 em khuyết tật từ 10 mái ấm, nhà mở tại TP. HCM
Mục tiêu dài hạn:
- Tạo điều kiện hỗ trợ vật chất giúp các em khuyết tật tiếp tục việc
học tập và rèn luyện, không ngừng vươn cao trong cuộc sống.
- Thông qua học bổng các em có điều kiện hòa nhập với cộng đồng
tốt hơn.
- Thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với các em khuyết tật.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.