Nhà Của Vui - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Nhà của VUI
- Năm thành lập: 2017
- Địa chỉ: 505 Chung cư Đo Đạc, Phường Bình An, Quận 2, TP HCM
- Người đại diện: Đinh Hoàng Minh Ngọc
- Vị trí/Chức danh: Quản lý dự án
2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 3/1/2017 - 10/1/2018
- Địa bàn thực hiện dự án: TP. HCM
- Dự án giải quyết các vấn đề:
x Mục tiêu 8: Việc làm đàng hoàng và tăng trưởng kinh tế
3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Người lao động khuyết tật
4. Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Sản phẩm do NLĐKT làm ra chưa phù hợp nhu cầu thị trường nên khó khăn trong việc tìm đầu ra dẫn đến thu nhập NLĐKT còn thấp; 49.4% NLĐKT sống trong các hộ nghèo, cận nghèo; thu nhập bình quân chỉ 2 đến 2.5 triệu đồng/tháng
1. Tóm tắt dự án:
- Cộng đồng mà dự án hướng đến: Người lao động khuyết tật
- Thách thức mà cộng đồng này đang gặp phải:
Sản phẩm do NLĐKT làm ra chưa phù hợp nhu cầu thị trường nên khó khăn trong việc tìm đầu ra dẫn đến thu nhập NLĐKT còn thấp; 49.4% NLĐKT sống trong các hộ nghèo, cận nghèo; thu nhập bình quân chỉ 2 đến 2.5 triệu đồng/tháng
- Hoạt động chính mà dự án sẽ thực hiện nhằm góp phần thay đổi thách thức trên:
Lập kênh tiêu thụ riêng cho sản phẩm của NLĐKT (nhacuavui.com), tại kênh này lợi nhuận được chia trực tiếp cho NLĐKT tạo ra sản phẩm, hỗ trợ NLĐKT nâng cao tay nghề và cải tiến sản phẩm phù hợp với thị trường hơn.
- Kết quả mong đợi từ các hoạt động chính này:
Lợi nhuận thu về được chia trực tiếp cho NLĐKT, Nhà của VUI mong muốn có thể làm thu Nhập của NLĐKT tăng bên vững 10% sau 12 tháng thực hiện dự án
2. Mục tiêu dài hạn:
Tăng thu nhập trung bình và tay nghề những người lao động khuyết tật (NLĐKT) thụ hưởng
3. Mục tiêu ngắn hạn:
- Xây dựng thành công một kênh phân phối uy tín được người tiêu dùng ủng hộ cho sản phẩm của NLĐKT
- Thanh lý lượng hàng tồn để các cơ sở có vốn xoay vòng, cải tiến sản phẩm sao cho phù hợp thị trường đảm bảo lượng bán hàng ổn định.
- Người lao động được nâng cao tay nghề và
được đào tạo các kỹ năng liên quan
4. Kết quả mong đợi:
(1) 180 người thụ hưởng từ dự án được chia lợi nhuận từ việc bán hàng, sau 12 tháng thu nhập có thể tăng thêm 10% đến 15%
(2) 100% người lao động khuyết tật được phân vào các nhóm tay nghề và được nâng cao tay nghề, 10 đến 18 người được đào tạo sâu hơn để quan sát thị trường, thiết kế sản phẩm phù hợp thị trường hơn

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.