Nhà Của Vui - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Nhà của VUI
- Năm thành lập: 2017
- Địa chỉ: 505 Chung cư Đo Đạc, Phường Bình An, Quận 2, TP HCM
- Người đại diện: Đinh Hoàng Minh Ngọc
- Vị trí/Chức danh: Quản lý dự án


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 3/1/2017 - 10/1/2018
- Địa bàn thực hiện dự án: TP. HCM
- Dự án giải quyết các vấn đề:
x Mục tiêu 8: Việc làm đàng hoàng và tăng trưởng kinh tế

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Người lao động khuyết tật

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Sản phẩm do NLĐKT làm ra chưa phù hợp nhu cầu thị trường nên khó khăn trong việc tìm đầu ra dẫn đến thu nhập NLĐKT còn thấp; 49.4% NLĐKT sống trong các hộ nghèo, cận nghèo; thu nhập bình quân chỉ 2 đến 2.5 triệu đồng/tháng

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Lập kênh tiêu thụ riêng cho sản phẩm của NLĐKT (nhacuavui.com), tại kênh này lợi nhuận được chia trực tiếp cho NLĐKT tạo ra sản phẩm, hỗ trợ NLĐKT nâng cao tay nghề và cải tiến sản phẩm phù hợp với thị trường hơn.

Mục tiêu dài hạn:
Tăng thu nhập trung bình và tay nghề những người lao động khuyết tật (NLĐKT) thụ hưởng

Mục tiêu ngắn hạn:
- Xây dựng thành công một kênh phân phối uy tín được người tiêu dùng ủng hộ cho sản phẩm của NLĐKT
- Thanh lý lượng hàng tồn để các cơ sở có vốn xoay vòng, cải tiến sản phẩm sao cho phù hợp thị trường đảm bảo lượng bán hàng ổn định.
- Người lao động được nâng cao tay nghề và
được đào tạo các kỹ năng liên quan

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.