Mỹ thuật MAP - Trải nghiệm, chia sẻ, gắn kết - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức
Tên: MAP
Tầm nhìn: Hướng đến một cộng đồng hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển
Sứ mệnh:
1. Tổ chức các hoạt động dạy mỹ thuật nhằm cải thiện kỹ năng giao tiếp - xã hội, kỹ năng vận động, khả năng tập trung, khả năng sáng tạo cho trẻ rối loạn phát triển từ 5 đến 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
2. Tạo môi trường học tập sáng tạo thông qua trải nghiệm mỹ thuật và tổ chức các hoạt động vui chơi, dã ngoại nhằm giúp trẻ rối loạn phát triển hoà nhập cộng đồng tốt hơn.
3. Nâng cao nhận thức xã hội về bình đẳng trong học tập và tham gia các hoạt động cộng đồng của trẻ em rối loạn phát triển qua các diễn đàn và hoạt động vui chơi
4. Nâng cao nhận thức gia đình nhằm giảm thiểu gánh nặng chăm sóc thông qua các hoạt động vui chơi cùng con và các diễn đàn hoặc lớp tập huấn kỹ năng dành cho cha mẹ.
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Chức danh: Trưởng nhóm/Nhà tâm lý

2. Ý tưởng đề xuất
Địa bàn: Đồng Nai
Thời gian triển khai: 1/10/2021 - 1/10/2022
Ý tưởng giải quyết các vấn đề:
- Mục tiêu 4: Giáo dục chất lượng
- Mục tiêu 3: Chăm sóc sức khoẻ và phúc lợi xã hội tốt                     

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
30 trẻ có rối loạn phát triển (trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ, trẻ tăng động giảm chú ý, rối loạn giao tiếp, rối loạn học tập đặc thù, rối loạn vận động..) từ 5 đến 16 tuổi.

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
1. Trẻ thiếu môi trường vui chơi, học tập, hòa nhập
2. Trẻ thiếu môi trường học tập và phát triển theo chiều hướng của trẻ bình thường. 
3. Nhà nước và chính quyền chưa có chính sách hỗ trợ rõ ràng
4. Cha mẹ chưa có đủ kiến thức cập nhật về các bệnh lý này
5. Nhiều y bác sĩ và nhà khoa học chưa có đủ kiến thức và nghiên cứu, chưa có cập nhật về các liệu pháp hỗ trợ về các bệnh rối loạn phát triển.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
- Mở 2 lớp dạy mỹ thuật cho trẻ rối loạn phát triển từ 6-15 tuổi tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
- Tổ chức 3 buổi sinh hoạt chuyên đề "Nhận diện và xử trí những khó khăn của trẻ rối loạn phát triển bậc tiểu học"
- Tổ chức 2 buổi sinh hoạt chuyên đề ""Hướng dẫn cha mẹ giáo dục giới tính cho trẻ rối loạn phát triển""
- Tổ chức 2 cuộc thi vẽ tranh online theo chủ đề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
- Tổ chức hoạt động "Vui với thiên nhiên"

Mục tiêu dài hạn:
Tạo môi trường hòa nhập cho trẻ có rối loạn phát triển trên địa bàn TP. Biên Hòa

Mục tiêu ngắn hạn:
- Giảm thiểu hành vi không phù hợp; rèn luyện vận động tinh; tăng khả năng tập trung qua hoạt động mở lớp dạy mỹ thuật cho trẻ rối loạn phát triển từ 6-15 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Nâng cao nhận thức và xử trí những khó khăn của trẻ nơi trường học qua việc tổ chức các buổi trao đổi, sinh hoạt chuyên đề dành cho cha mẹ, giáo viên tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, các trường chuyên biệt.
- Hỗ trợ trẻ học một số kỹ năng giao tiếp- xã hội( kết bạn, vui chơi, học theo nhóm ngoài cộng đồng) thông qua tổ chức các hoạt động học tập ngoài cộng đồng (vẽ ngoài trời, thăm quan xưởng làm thủ công mỹ nghệ,...)
- Khuyến khích khả năng sáng tạo và tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ qua việc tổ chức các cuộc thi vẽ tranh online cho trẻ rối loạn phát triển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.