Klong Trố hy vọng - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức
Tên: Thôn Đạ Nhinh 1
Địa chỉ: Lâm Đồng
Sứ mệnh: Vận động bà con làm các công trình công cộng, kêu gọi dân bản tham gia các hoạt động giúp duy trì phong tục tập quán, bảo vệ văn hóa bản địa, thực hiện vườn sinh thái nông nghiệp.
Người đại diện: Ndu Ha Biêng
Chức danh: Trưởng Nhóm Ban Quản Lý Dự Án

2. Ý tưởng đề xuất
Địa bàn: Lâm Đồng
Thời gian triển khai: Tháng 6/2021 - 3/2022
Ý tưởng giải quyết các vấn đề:
- Mục tiêu 1: Xóa nghèo          

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Hơn 1300 người dân ở Thôn Đạ Nhinh 1 và gần 900 người dân ở Thôn Đạ Nhinh 2

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Đường đất nhỏ và hẹp, đi lại khó khăn
- Việc vận chuyển nông sản về nhà hoặc bán gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa đường trơn trượt, sình lầy
- Người dân có khó khăn về tinh thần vật chất, thiếu giao tiếp và tiếp cận với đối tác, nguồn lực bên ngoài.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Làm đường vào khu sản xuất tại địa bàn 2 thôn Đạ Nhinh 1,2

Mục tiêu dài hạn:
- Tạo sự di chuyển thuận lợi lâu dài trên đoạn đường mới
- Giảm thời gian vận chuyển nông sản, tăng thời gian sản xuất
- Giảm tai nạn lưu thông
- Cải thiện đời sống dân bản

Mục tiêu ngắn hạn:
Người dân trong thôn cùng đóng góp công sức và thời gian để hoàn thành con đường dài 370m

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.