iSEED - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Business Ideas Team - ĐH Ngoại thương CS 2 (BIT - FTU2)

- Người đại diện: Trương Trung Hiếu
- Vị trí/Chức danh: Trưởng dự án


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 1/5/2015 - 1/5/2016
- Địa bàn thực hiện dự án: TP.HCM

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Hơn 200 tổ chức NPOs, NGOs, doanh nghiệp xã hội ở Tp. HCM và hơn 1,000 tổ chức tiềm năng trên toàn quốc có ý tưởng về dự án vì cộng đồng, hoặc có nhu cầu crowdfunding từ cộng đồng.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Xây dựng và phát triển một nền tảng cho phép các dự án xã hội của các NPOs, NGOs, doanh nghiệp xã hội... được huy động nguồn lực từ cộng đồng (bao gồm nhân lực và tiền bạc) theo mô hình crowdfunding.

Mục tiêu dài hạn:
Xây dựng một nền tảng cho phép lưu trữ, chia sẻ và hiện thực hóa các dự án vì cộng đồng nói chung và những dự án kinh doanh vì cộng đồng nói riêng.

Mục tiêu ngắn hạn:
- Crowdfunding/ Fundraising online thành công cho 5 dự án xã hội đầu tiên trong 2 tháng sau khi chạy chính thức.
- Trong 9 tháng tới, mục tiêu tổng cộng là crowdfunding thành công được 35 dự án.
- Tiếp tục duy trì tăng trưởng về số dự án được crowdfunding thành công hằng tháng tăng thêm 10%.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.