HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: CHI HỘI BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI KHÁNH HỘI
- Năm thành lập: 06/06/2014
- Địa chỉ: 209/77B TÔN THẤT THUYẾT, P3, QUẬN 4
- Người đại diện: Bùi Thị Lệ Hằng
- Vị trí/Chức danh: Phó chủ tịch Chi Hội


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 02/01/2015 - 31/10/2015

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
60 trẻ em mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS, trẻ có hoàn cảnh khó khăn đang được chi Hội Khánh Hội bảo trợ tại cộng đồng Quận 4 – TP.HCM. Với những nhu cầu đặc trưng của trẻ cần được chăm sóc và bảo vệ để trẻ tránh khỏi những nguy cơ bị xâm hại và bạo hành, cần được học tập văn hóa, học tập những kỹ năng sống và những quyền cơ bản và được vui chơi giải trí lành mạnh nhằm giúp trẻ phát triển về mọi mặt và hướng đến tương lai hạnh phúc.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
- Hoạt động tập huấn:
+ Hoạt động 1: Xây dựng tài liệu tập huấn
+ Hoạt động 2: Triển khai 12 lượt tập huấn
+ Hoạt động 3: Lượng giá và báo cáo
- Hoạt động giúp trẻ học nghề:
+ Tư vấn hướng nghiệp giúp trẻ chọn nghề phù hợp.
+ Liên lạc tìm chổ cho trẻ học
+ Kế hoạch giúp đỡ và theo dõi việc học nghề của trẻ
+ Lượng giá sau 1 năm trẻ học nghề.

Mục tiêu dài hạn:
Nâng cao nhận thức, năng lực, thái độ, kỹ năng sống và Quyền trẻ em cho 60 trẻ em (trẻ mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng) qua 12 lượt tập huấn với 4 chủ đề dự kiến như Quyền trẻ em, Cách phòng tránh nguy cơ bị bạo hành, bị lạm dụng và cách sử dụng internet phù hợp nhằm giúp các em thay đổi thái độ, thay đổi hành vi, có định hướng tương lai, biết cách phòng tránh khỏi những tệ nạn xã hội, phòng tránh nguy cơ bị bạo hành, bị xâm hại, bị bóc lột sức lao động và hướng tới tương lai tốt đẹp.

Mục tiêu ngắn hạn:
- Xây dựng 2 bộ tài liệu tập huấn
- Giúp 2 em không có khả năng học văn hóa được học nghề phù hợp với khả năng và sở thích của mình để các em có một nghề cầm tay tự lo cho bản thân khi trưởng thành. 

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.