Hội nhập xã hội nghề nghiệp - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Hội bảo trợ trẻ em Tp. Hồ Chí Minh
- Người đại diện: Đỗ Thị Lộc

2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 6/1/2015 - 31/10/2015
- Địa bàn thực hiện dự án: TP. HCM


Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Thanh thiếu niên nam, nữ nhập cư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị xâm hại, bị bóc lột, lao động sớm.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
- Ngăn ngừa và bảo vệ thanh thiếu niên nam, nữ thoát khỏi nguy cơ bị lạm dụng, bóc lột thông qua việc tiếp cận đối tượng, tiếp nhận và lập hồ sơ xã hội và chọn đối tượng cần hỗ trợ
- Truyền thông tập huấn kỹ năng sống theo các chủ đề: Phòng tránh HIV, Ngăn ngừa xâm hại tình dục, Kỹ năng nói “Không” với Ma túy, Quản lý chi tiêu, Quyền trẻ em…
- Hỗ trợ chi phí học nghề và tìm việc làm phù hợp khả năng

Mục tiêu dài hạn:
Góp phần bảo vệ và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho thanh thiếu niên nhập cư có hoàn cảnh khó khăn

Mục tiêu ngắn hạn:
- 100 trẻ được tiếp cận ngoài cộng đồng và trên đườgn phố, 20 em có thông tin ban đầu (tên tuổi, quê quán, lý do rời gia đình, công việc từng làm…) lập hồ sơ đưa vào dự án.
- Có ít nhất 100 lượt trẻ được tham dự vào các buổi truyền thông, tập huấn về Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em.
- Có ít nhất 10 em được hỗ trợ học nghề, có việc làm với thu nhập ít nhất là 2,000,000đ/ tháng (không bỏ việc trong 3 tháng), tránh bị lạm dụng, bóc lột.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.