Học bổng cho 04 trẻ em bị ảnh hưởng bởi AIDS - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:

    - Tên tổ chức: Khánh Hội

    - Năm thành lập: 1993

    - Người đại diện: Tô Thị Lan

    - Vị trí/Chức danh: Cán bộ dự án

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.