HỖ TRỢ THẢO ĐÀN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂM 2015 - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức:
CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN
- Năm thành lập: 25/02/1992
- Địa chỉ: 451/1 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TPHCM
- Người đại diện: Nguyễn Thị Thúy
- Vị trí/Chức danh: Giáo dục viên
2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 07/ 2016 - 09/ 2016

3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Trực tiếp: Giáo dục viên của Thảo Đàn
Gián tiếp: Trẻ em, phụ huynh trẻ tham gia hưởng lợi các dịch vụ Thảo Đàn, các cơ sở xã hội tham gia Mạng lưới Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ em.
4. Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Từ năm 2012 Thảo Đàn được sự hỗ trợ của LIN thực hiện kiểm toán. Qua quá trình thực hiện kiểm toán Thảo Đàn thấy được tầm quan trọng của việc kiểm toán vì thế năm 2013 và 2014 Thảo Đàn cũng cố gắng duy trì kiểm toán hằng năm. Tuy nhiên vấn đề tìm nguồn thực hiện các dự án ngày càng khó khăn, để có nguồn kinh phí tiếp tục kiểm toán 2015 cũng là thách thức và khó khăn cho tổ chức. Thảo Đàn đã làm đề xuất này với mong muốn tìm sự trợ giúp chi phí kiểm toán và qua việc làm kiểm toán góp phần trong việc minh bạch và giải trình cho cơ sở.

Nhân viên toàn thời gian
6 người
4 chuyên ngành công tác xã hội
1 mỹ thuật
1 cấp dưỡng
Ít nhất 7 năm, cao nhất 20 năm
Bán thời gian
1 người
Giáo viên cấp 1
56 năm
Cộng tác viên
25 người
Sinh viên các ngành học

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.