Hỗ trợ nhóm SAMK' làm khu sơ chế và nhà phơi nguyên liệu cho việc chế biến và đóng gói các sản phẩm bản địa - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức
Tên: Nhóm SAMK'
Năm thành lập: 2009
Tầm nhìn: Đồng hành cùng người dân trong tự dân phát triển. Người dân là trung tâm.
Sứ mệnh: Giúp người dân vùng khó khăn chế biến sản phẩm bản địa, bảo tồn sinh thái, đa dạng sinh học. Tạo cơ hội cho những người trẻ có công ăn việc làm thoát khỏi nghèo khó. Lan tỏa cho các hộ khác, tạo cơ hội cho buôn làng phát triển bền vững.
Người đại diện: K' Sơn Thanh Vĩnh
Chức danh: Trưởng nhóm SAMK'

2. Ý tưởng đề xuất
Địa bàn: Lâm Đồng
Thời gian triển khai: 1/10/2021 - 31/12/2022
Ý tưởng giải quyết các vấn đề:
- Mục tiêu 1: Xoá nghèo
- Mục tiêu 13: Chống biến đổi khí hậu         
Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Những người trẻ dân tộc Mạ sống tại Đạ nhar (chỉ khoảng từ 26 đến 30 tuổi) và gia đình của họ.

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Sống dựa vào rừng
- Nguồn tài nguyên sẵn có giá rẻ, thu nhập quá thấp
- Không có nguồn vốn và không có một nơi sản xuất chung
- Các bạn trẻ khác chưa dám cùng làm vì chưa có thành công, chưa tin tưởng.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Thiết kế khu sơ chế và khảo sát giá cả thị trường
Xây dựng khu sơ chế. Đưa máy móc vào cơ sở, sắp xếp vận hành khi đã được xây dựng xong.
Tiến hành sản xuất thử nghiệm, ghi lại quy trình sản xuất, sử dụng thử.
Sản xuất và kinh doanh
- Nâng cao năng lực cho các thành viên, gửi sản phẩm đi kiểm nghiệm tại viện Paster, xin các chứng nhận đảm bảo chứng minh sản phẩm.
- Làm các bao bì, nhãn mác bắt mắt và đặc trưng riêng
- Quảng cáo sản phẩm, bán ra thị trường

Mục tiêu dài hạn:
Người dân Mạ vùng Đạ nhar có việc làm ổn định, giúp phát triển xã hội, nâng cao đời sống, bảo tồn được các giá trị bản địa.

Mục tiêu ngắn hạn:
- Nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm bản địa.
- Bằng khu sơ chế đóng gói sản phẩm, sản xuất ra các mặt hàng có các chứng nhận cần thiết và bán ra thị trường.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.