Hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo, học khá giỏi, đang theo học khoa Kiến trúc của các trường Đại học Văn Lang, Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và Đại học Bình Dương.  - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát
- Năm thành lập: 2007
- Địa chỉ: 88 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM
- Người đại diện: Huỳnh Xuân Thảo
- Vị trí/Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 12/2010 - 12/2011
- Địa bàn thực hiện dự án: Bình Dương và TP.HCM


Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Người hưởng lợi của dự án là ba mươi sinh viên học khá giỏi nhưng có khó khăn về tài chính. Các em đang theo học tại khoa Kiến trúc của ba trường Đại học đã nêu tên ở trên.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Trao học bổng cho 30 sinh viên học khá giỏi nhưng có khó khăn về tài chính đang theo học tại khoa Kiến trúc của Đại học Văn Lang, Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và Đại học Bình Dương.

Mục tiêu dài hạn:
Giảm bớt một phần khó khăn cho sinh viên trong tài chính để sinh viên dành nhiều thời gian hơn cho học tập và tham gia vào các cuộc thi sáng tạo của ngành Kiến trúc.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.