Hỗ trợ hoạt động cho tổ chức - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức:
Nhóm Thanh niên Khuyết tật Trí tuệ My Future
- Năm thành lập: 1/1/2009
- Địa chỉ: 105/41 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hà
- Vị trí/Chức danh: Quản lý nhóm


2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 1/5/2016 - 30/4/2017


Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
-Các bạn khuyết tật trí tuệ: 8 em, từ 21-35 tuổi. Sinh sống tại các quận Bình Thạnh, Q.5, Q. 10, Nhà bè (trong đó có 4 em đi hàng ngày, 1 em đi 2 ngày/ tuần, 1 em ngày nào sức khỏe đảm bảo thì mới tới được (vì em bị tim năng), 1 em khi nào mẹ chở đi được thì mới tới được. 1 em vừa mới gia nhập nhóm để đi trong ngày, hiện đang trong giai đoạn làm quen
-Cô giáo phụ trách nhóm: 01 cô, 37 tuổi. Sinh sống tại Q. Tân Bình
-Tình nguyện viên: 4 người, tuổi 19-71. Sinh sống tại Q. Bình Thạnh, Q. 10. Trong đó có một tình nguyện viên dạy vẽ bị khuyết tật vận động nặng.

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Nhóm chúng tôi hoạt động dựa vào tiền đóng góp của cha mẹ các em. Hiện nay chúng tôi thu không đủ chi, do 2 gia đình đang gặp khó khăn, nên đã không thể đóng đủ mức học phí theo yêu cầu. Ngoài ra, 1 em khác mới tạm nghỉ để ra nước ngoài cùng gia đình, còn 1 em khác nữa thì nhà chuyển đi xa sang Nhà bè, nên em không thể tới nhóm thường xuyên. Vì vậy, nguồn thu của nhóm đang hết sức eo hẹp, và chúng tôi cần sự hỗ trợ tài chính khẩn cấp để vượt qua giai đoạn này.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Hỗ trợ tài chính cho việc vận hành tổ chức, duy trì môi trường sinh hoạt cho trẻ khuyết tật, trả lương cho nhân sự
Mục tiêu dài hạn:
Duy trì hoạt động của nhóm lâu dài để các bạn khuyết tật có môi trường sinh hoạt, có cô giáo phụ trách ong ngày, có nơi học tập, làm việc, và vui chơi, giúp các bạn duy trì và phát triển các kỹ năng sống độc lập cần thiết, giảm stress cho cha mẹ.

Mục tiêu ngắn hạn:
Tiếp tục duy trì lâu dài các hoạt động của nhóm. Đảm bảo các em khuyết tật có nơi chốn sinh hoạt, học tập, vui chơi ổn định

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.