Hỗ trợ hòa nhập trẻ rối loạn phát triển dựa vào cộng đồng ở độ tuổi mầm non tại Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng Thiện Chí
- Năm thành lập: 2005
- Địa chỉ: 150 đường ĐT 766, thôn 4, xã Đức Hạnh, Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
- Người đại diện: Lê Thị Yến Hằng
- Vị trí/Chức danh: Phó giám đốc Trung tâm
2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 10/2017 - 9/2018
- Địa bàn thực hiện dự án: Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
- Dự án giải quyết các vấn đề:
x Mục tiêu 4: Giáo dục chất lượng
3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Trẻ em bị sự rối nhiễu, rối loạn phát triển hay khiếm khuyết.
4. Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Tỷ lệ học sinh gặp khó khăn trong học tập là rất lớn
- Phụ huynh có con dưới 6 tuổi huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thiếu kiến thức trong việc nhận diện và phát hiện sớm sự khác biệt của trẻ trong quá trình phát triển, không có kỹ năng hỗ trợ trẻ sau khi đã can thiệp y tế, đối diện với rào cản lớn trong việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ giúp phát hiện và can thiệp kịp thời; và đặc biệt là chưa có nhận thức về tầm quan trọng của can thiệp sớm.
- Đến tuổi đi học tiểu học, các em gặp khó khăn khi hòa nhập
- Ngoài ra, còn nhiều trường hợp ngoài cộng đồng mà dự án chưa có cơ hội để phát hiện.
1. Tóm tắt dự án:
+ Cộng đồng mà dự án hướng đến: Trẻ em bị sự rối nhiễu, rối loạn phát triển hay khiếm khuyết.
+ Thách thức mà cộng đồng này đang gặp phải:
- Tỷ lệ học sinh gặp khó khăn trong học tập là rất lớn
- Phụ huynh có con dưới 6 tuổi huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thiếu kiến thức trong việc nhận diện và phát hiện sớm sự khác biệt của trẻ trong quá trình phát triển, không có kỹ năng hỗ trợ trẻ sau khi đã can thiệp y tế, đối diện với rào cản lớn trong việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ giúp phát hiện và can thiệp kịp thời; và đặc biệt là chưa có nhận thức về tầm quan trọng của can thiệp sớm.
- Đến tuổi đi học tiểu học, các em gặp khó khăn khi hòa nhập
- Ngoài ra, còn nhiều trường hợp ngoài cộng đồng mà dự án chưa có cơ hội để phát hiện.
+ Hoạt động chính mà dự án sẽ thực hiện nhằm góp phần thay đổi thách thức trên:
- Truyền thông nâng cao kiến thức cho cộng đồng.
- Nâng cao năng lực cho nhân viên dự án, các đối tác liên quan.
- Can thiệp trẻ tại trung tâm
+ Kết quả mong đợi từ các hoạt động chính này:
- Giáo viên có được nhận thức và kiến thức để phát hiện ra trẻ rối loạn phát triển tại trường.
- Các tài liệu truyền thông về phát hiện sớm được in ấn và tuyên truyền tại trường.
- Các trường hợp phụ huynh tham gia buổi truyền thông có con gặp khó khăn liên hệ trung tâm để nhận sự tư vấn và can thiệp.
- Phụ huynh có trẻ can thiệp tại trung tâm được nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm dạy con.
- Các trẻ sau can thiệp cải thiện được hành vi, ngôn ngữ, giao tiếp và học tập.
- Nhân viên trung tâm đủ năng lực để can thiệp trẻ và hỗ trợ kế hoạch nhân rộng chương trình cho các vùng dự án.
- Cộng tác viên có đủ kiến thức và năng lực can thiệp trẻ rối loạn phát triển tại cộng đồng.
- Đối tác có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia chương trình phát hiện, can thiệp và nhân rộng mô hình nhằm hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển hòa nhập cộng đồng được thuận lợi.
2. Mục tiêu dài hạn:
- Trẻ rối loạn phát triển bao gồm khiếm thính, rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ và khó khăn trong học tập
dưới 6 tuổi tại các trường mầm non huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận được hỗ trợ hoà nhập dựa vào cộng đồng.
3. Mục tiêu ngắn hạn:
- Cộng đồng bao gồm giáo viên, phụ huynh, đối tác, nhân viên, cộng tác viên được tăng năng lực về kiến thức và kỹ năng để phát hiện và can thiệp trẻ.
- Trẻ tham gia học tại trung tâm và cộng đồng được can thiệp kịp thời tăng khả năng cho trẻ hoà nhập.
4. Kết quả mong đợi:
- Giáo viên có được nhận thức và kiến thức để phát hiện ra trẻ rối loạn phát triển tại trường.
- Các tài liệu truyền thông về phát hiện sớm được in ấn và tuyên truyền tại trường.
- Các trường hợp phụ huynh tham gia buổi truyền thông có con gặp khó khăn liên hệ trung tâm để nhận sự tư vấn và can thiệp.
- Phụ huynh có trẻ can thiệp tại trung tâm được nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm dạy con.
- Các trẻ sau can thiệp cải thiện được hành vi, ngôn ngữ, giao tiếp và học tập.
- Nhân viên trung tâm đủ năng lực để can thiệp trẻ và hỗ trợ kế hoạch nhân rộng chương trình cho các vùng dự án.
- Cộng tác viên có đủ kiến thức và năng lực can thiệp trẻ rối loạn phát triển tại cộng đồng.
- Đối tác có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia chương trình phát hiện, can thiệp và nhân rộng mô hình nhằm hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển hòa nhập cộng đồng được thuận lợi.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.