Hỗ trợ hòa nhập trẻ rối loạn phát triển dựa vào cộng đồng ở độ tuổi mầm non tại Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng Thiện Chí
- Năm thành lập: 2005
- Địa chỉ: 150 đường ĐT 766, thôn 4, xã Đức Hạnh, Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
- Người đại diện: Lê Thị Yến Hằng
- Vị trí/Chức danh: Phó giám đốc Trung tâm


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 10/2017 - 9/2018
- Địa bàn thực hiện dự án: Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
- Dự án giải quyết các vấn đề:
x Mục tiêu 4: Giáo dục chất lượng

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Trẻ em bị sự rối nhiễu, rối loạn phát triển hay khiếm khuyết.

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Tỷ lệ học sinh gặp khó khăn trong học tập là rất lớn
- Phụ huynh có con dưới 6 tuổi huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thiếu kiến thức trong việc nhận diện và phát hiện sớm sự khác biệt của trẻ trong quá trình phát triển, không có kỹ năng hỗ trợ trẻ sau khi đã can thiệp y tế, đối diện với rào cản lớn trong việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ giúp phát hiện và can thiệp kịp thời; và đặc biệt là chưa có nhận thức về tầm quan trọng của can thiệp sớm.
- Đến tuổi đi học tiểu học, các em gặp khó khăn khi hòa nhập
- Ngoài ra, còn nhiều trường hợp ngoài cộng đồng mà dự án chưa có cơ hội để phát hiện.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
- Truyền thông nâng cao kiến thức cho cộng đồng.
- Nâng cao năng lực cho nhân viên dự án, các đối tác liên quan.
- Can thiệp trẻ tại trung tâm
Mục tiêu dài hạn:
- Trẻ rối loạn phát triển bao gồm khiếm thính, rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ và khó khăn trong học tập
dưới 6 tuổi tại các trường mầm non huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận được hỗ trợ hoà nhập dựa vào cộng đồng.

Mục tiêu ngắn hạn:
- Cộng đồng bao gồm giáo viên, phụ huynh, đối tác, nhân viên, cộng tác viên được tăng năng lực về kiến thức và kỹ năng để phát hiện và can thiệp trẻ.
- Trẻ tham gia học tại trung tâm và cộng đồng được can thiệp kịp thời tăng khả năng cho trẻ hoà nhập.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.