Hỗ trợ hệ thống điện mặt trời công suất nhỏ cho hộ nghèo thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
Dự án “Hỗ trợ hệ thống điện mặt trời công suất nhỏ cho hộ nghèo thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng” được CLB Người Khuyết tật tỉnh Sóc Trăng đề xuất với mong muốn hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời công suất 480W/hộ cho 10 hộ nghèo với 52 nhận khẩu thuộc vùng ven của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng - nơi chưa được hỗ trợ kết nối với nguồn điện Quốc gia.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hỗ trợ cho các hộ dân gồm: 01 tấm pin mặt trời 100W, 01 bình trữ điện 12V 40Ah, 04 bóng đèn 9W, sử dụng điện một chiều 12V an toàn điện. Với hệ thống này, các hộ dân nghèo có thể thắp sáng đồng thời 04 bóng đèn loại 9W trong 06 tiếng hoặc sử dụng quạt điện 30W trong 10 giờ nếu tắt hết bóng đèn, hoặc radio… Ngoài ra, dự án còn tổ chức các lớp tập huấn an toàn điện và kiến thức sử dụng điện mặt trời, bảo dưỡng định kỳ và thay thế thiết bị cũng như hướng dẫn cách lắp đặt hệ thống cho đối tượng được hưởng lợi.
  1. Người hưởng lợi trực tiếp: Dự án hướng tới 10 hộ nghèo dân tộc Khmer sống ở những vùng ven của huyện Châu Thành
  2. Người hưởng lợi gián tiếp: Cán bộ, chính quyền địa phương, cộng đồng gần các hộ được hỗ trợ điện mặt trời.
  1. Tổ chức lớp tập huấn an toàn điện và kiến thức sử dụng điện mặt trời, bảo dưỡng định kỳ, thay thế thiết bị, cách lắp đặt hệ thống. 20 người dự thuộc hộ dân được hỗ trợ và người hỗ trợ (vì hộ dân là người dân tộc Khmer, hạn chế trong giao tiếp tiếng Việt) dự lớp tập huấn hiểu được bảo dưỡng và thay thế thiết bị hệ thống điện mặt trời.
  2. Có 10 hộ được hỗ trợ hệ thống điện mặt trời.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.