Hành trình xuyên Việt - Thúc đẩy yêu thương dựa trên thấu hiểu - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức
- Tên tổ chức: PLAG.VN
- Năm thành lập: 2011
- Địa chỉ:
- Người đại diện: NGUYỄN LANG MỘNG
- Vị trí/Chức danh: Thành viên PFLAG.vn, quản trị trang PFLAG Sài Gòn.

2. Ý tưởng đề xuất
- Thời gian: 12/2019 - 08/2020
- Địa bàn thực hiện dự án: TP HCM, Đồng Tháp, Vũng Tàu, Tây Ninh
- Dự án giải quyết các vấn đề:
x Mục tiêu 10: Giảm thiểu bất bình đẳng tại địa phương và toàn cầu.
Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Cộng đồng gồm gia đình, người thân, cộng đồng LGBT người ủng hộ người quan tâm.
- Khi đến mỗi tỉnh thành trong hành trình xuyên việt thì gia đình người LGBT và cộng đồng ng LGBT là người hưởng lợi đầu tiên.
- Tổ chức của PFLAG thuộc cộng đồng này.

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Cộng đồng LGBTQ còn bị nhiều kỳ thị, bạo hành trong gia đình, nhà trường, việc làm, và trong môi trường sống.
- Hậu quả là:
+ Gia đình: nhiều gia đình đã đỗ vỡ vì có con là LGBT. Cha mẹ dùng mọi biện pháp tiêu cực đối với con đồng tính.
+ LGBT bị kỳ thị, bạo hành, trêu chọc trong nhà trường, người thân, hàng xóm xã hội.
+ Khó kiếm được việc làm
+ Không được chấp nhận trong cuộc sống tình cảm, tình dục
+ Áp lực nặng nề lên cha mẹ, gia đình dòng họ
+ Vấn đề nối dõi tông đường dẫn đến gặp gia đình bình phong, hôn nhân đỗ vỡ và hệ luỵ con cái....

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Tổ chức chương trình đi lưu diễn ở mọi tỉnh thành , lan tỏa yêu thương, giúp cho nhiều gia đình Lgbtq hiểu và yêu thương con mình hơn , từ đó dám hiện diện , dám đứng ra bảo vệ con mình. Đưa kiến thức đúng về Lgbtq đến xã hội nhằm đánh tan những định kiến xa xưa không đúng về Lgbtq để mọi con người đều có quyền bình đẳng như nhau, không còn sự kỳ thị , phân biệt đối xử , hướng tới một xã hội công bằng, bình đẳng.
Mục tiêu dài hạn:
- Qua nhạc kịch, kịch nói, tọa đàm sẽ lồng vào kiến thức về LGBT để cha mẹ người thân gia đình thấu hiểu về con mình nâng cao nhận thức và thay đổi cách nhìn của người dân về cộng đồng LGBT.
- Qua hoạt động này xã hội hiểu hơn về cộng đồng LGBT sẽ chung tay cải thiện, giải quyết những kỳ thị đối với cộng đồng LBGT ở nơi sinh sống của mình. 

Mục tiêu ngắn hạn:
- Có thêm nhiều PFLAG xuất hiện và tham gia đồng hành cùng hoạt động của cộng đồng:
+ 100% phụ huynh tham gia được nhận kiến thức đúng về LGBT. 70% dễ dàng chấp nhận con mình. 30% sẽ đồng hành tham gia cùng cộng đồng trong các hoạt động.
- Thay đổi nhận thức của người dân địa phương về cộng đông LGBT:
+ 70% người dân địa phương, người có tiếng nói, những người buôn bán, nội trợ, v.v tham gia tập huấn, đóng góp tiếng nói trong những buổi giao lưu tổ dân phố, trong chợ, truyền khẩu để thay đổi cái nhìn về LGBT.
- Hội phụ nữ, giáo viên, đoàn đội, gia đình và người dân cùng tham gia trong các hoạt động của cộng đồng:
+ Những bên liên quan như hội phụ nữ, giáo viên sẽ góp tiếng nói trong quá trình vận động, trong những buổi tuyên truyền tại địa phương, trường học, tác động lên việc thay đổi chính sách, quy định trong nhà trường tại chính nơi mình công tác.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.