Hành động vì môi trường - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: SIFE
- Năm thành lập: 2008
- Địa chỉ: Phòng B514 Cơ sở B, Trường Đại học Kinh tế TP.
Minh City, 279 Đường Nguyễn Tri Phương
- Người đại diện: Bùi Anh Dũng
- Vị trí/Chức danh: Đội phó


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 1/9/2010 - 30/11/2010
- Địa bàn thực hiện dự án: Quận 5, TPHCM


Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Các em học sinh tiểu học
- Đối tượng trực tiếp: 220 em học sinh
- Đối tượng gián tiếp: trên 1000 người dân 

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Sử dụng các biện pháp giáo dục tích cực. Thông qua các trò chơi sẽ giúp hình thành cho các em được các thói quen sống hằng ngày cũng như nhận thức một cách tích cực về vấn đề môi trường.

Mục tiêu dài hạn:
Hình thành nên nhận thức cho các em về vấn đề môi trường cũng như thiết lập nên thói quen tiết kiệm điện.


Mục tiêu ngắn hạn:
- Giải quyết được hơn 50% lượng điện tiêu thụ đang bị lãng phí.
- Xây dựng được nhận thức của các em về môi trường hiện tại
- Hình thành nên được thói quen tiết kiệm điện của 50% các em học sinh tham gia

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.