Gieo Xuyên Việt - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Toa Tàu

- Người đại diện: Đỗ Hữu Chí

2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 3/9/2017 - 15/10/2017
- Địa bàn thực hiện dự án: Cà Mau và Trà Vinh

3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Cộng đồng ít/không được trải nghiệm nghệ thuật và thụ hưởng giáo dục sáng tạo

1. Tóm tắt dự án:
- Cộng đồng mà dự án hướng đến:
7 cộng đồng ít/không được trải nghiệm nghệ thuật và thụ hưởng giáo dục sáng tạo
- Thách thức mà cộng đồng này đang gặp phải:
- Hoạt động chính mà dự án sẽ thực hiện nhằm góp phần thay đổi thách thức trên:
Tổ chức các buổi chơi và học về nghệ thuật và sáng tạo. Các hoạt động sáng tác cá nhân và tập thể. Các hoạt động ghi chép/chụp ảnh/làm phim, lưu lại cái hay và đẹp của đời sống tại các cộng đồng.
- Kết quả mong đợi từ các hoạt động chính này:
(1) 14 buổi giáo dục sáng tạo dành cho người lớn và trẻ em, 420 người tham gia
(2) 05 buổi tập huấn chia sẻ kỹ năng/kiến thức, 30 người tham gia
(3) 06 hoạt động đồng sáng tạo, 300 người tham gia
(4) 01 triển lãm, 1000 người tham gia
(5) 01 cuốn sách, 5000 bản
(6) 01 phim tài liệu, 200,000 lượt xem
(7) Các trang web, blog, facebook với lượng engagement khoảng 1,000,000 người.
(8) Tỉ lệ hài lòng: >90%

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.