Gieo Xuyên Việt - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Toa Tàu

- Người đại diện: Đỗ Hữu Chí

2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 3/9/2017 - 15/10/2017
- Địa bàn thực hiện dự án: Cà Mau và Trà VinhCộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
7 cộng đồng ít/không được trải nghiệm nghệ thuật và thụ hưởng giáo dục sáng tạo

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
- Tổ chức các buổi chơi và học về nghệ thuật và sáng tạo.
- Các hoạt động sáng tác cá nhân và tập thể.
- Các hoạt động ghi chép/chụp ảnh/làm phim, lưu lại cái hay và đẹp của đời sống tại các cộng đồng.
Mục tiêu dài hạn:
Trị liệu tâm hồn bằng giai điệu, bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng nhảy múa dành cho những cộng đồng ít/không được trải nghiệm nghệ thuật và sáng tạo

Mục tiêu ngắn hạn:
- 14 buổi giáo dục sáng tạo dành cho người lớn và trẻ em, 420 người tham gia
- 05 buổi tập huấn chia sẻ kỹ năng/kiến thức, 30 người tham gia
- 06 hoạt động đồng sáng tạo, 300 người tham gia
- 01 triển lãm, 1000 người tham gia
- 01 cuốn sách, 5000 bản
- 01 phim tài liệu, 200,000 lượt xem
- Các trang web, blog, facebook với lượng engagement khoảng 1,000,000 người.
- Tỉ lệ hài lòng: >90%

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.