Giáo dục chất lượng cho cán bộ nguồn - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức
Tên: TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG ĐIẾC CÂM TPHCM (DCOH)
Năm thành lập: 2009
Địa chỉ: TP.HCM
Tầm nhìn: Đem tới văn minh, công bằng, bình đẳng cho cộng đồng Điếc Câm. Hỗ trợ tất cả những mặt liên quan tới đời sống của cộng đồng Điếc Câm miễn phí.
Sứ mệnh: Liên kết, tập hợp, phát triển cộng đồng; Tăng cường giáo dục toàn diện nhằm trang bị kiến thức, nhận biết về xã hội cho Hội viên Điếc Câm; Giúp cho toàn bộ cộng đồng Người Điếc Câm TP.HCM về đời sống (giáo dục, xóa mù chữ, sức khỏe, việc làm), can thiệp về bạo hành, bảo vệ những nạn nhân điếc câm bị xâm hại về quyền lợi, đấu tranh giành quyền lợi cho các em điếc câm, nâng cao chất lượng đời sống.
Người đại diện: Cô Phạm Cao Phương Thảo
Chức danh: Quản lý dự án

2. Ý tưởng đề xuất
Địa bàn: TP.HCM
Thời gian triển khai: 1/10/2021 - 1/8/2022
Ý tưởng giải quyết các vấn đề:
- Mục tiêu 4: Giáo dục chất lượng
- Mục tiêu 1: Xóa nghèo
- Mục tiêu 3: Chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội tốt              

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
280 người Điếc Câm sống tại TP.HCM, đa số là người nhập cư, lang thang, cơ nhỡ, mồ côi.

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ lang thang thiếu tình thương
- Thiếu thốn vật chất và kiến thức sinh hoạt thường ngày
- Không được hướng dẫn định hướng
- Bị kỳ thị, hắt hủi, bạo hành, không được phát biểu, không có việc làm, không có tiền để sống, thiếu thốn vật chất, bất đồng ngôn ngữ với người ngoài cần phiên dịch
- Không có kiến thức về cách chăm sóc, đối xử, cách giao tiếp và cách đấu tranh cho quyền lợi của người Điếc Câm

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
1 chuyên gia của Việt Nam về ngôn ngữ ký hiệu sẽ đào tạo tập huấn, giáo dục chất lượng cho 10 cán bộ nguồn về pháp luật, môi trường, tư cách đạo đức, về sức khỏe, phòng tránh bạo hành phụ nữ và trẻ em gái, kỹ năng sống sử dụng phương pháp giảng dạy ngôn ngữ chủ động cho người Điếc Câm. Qua các buổi đào tạo, các cán bộ nguồn sẽ quay phim quảng bá các thông tin kiến thức và đi ngoại khóa thực tế nhân rộng kiến thức ở các tỉnh khác cho các cộng đồng Điếc Câm.
Mục tiêu dài hạn:
- Có đội ngũ giáo viên có khả năng dạy học bằng ngôn ngữ ký hiệu từ các cán bộ nguồn sau khi tham gia dự án
- Giúp các em Điếc Câm tham gia vào dự án hòa nhập vào cộng đồng, bảo vệ được quyền lợi của bản thân và đại diện được bản thân trong xã hội., mở mang trí tuệ và đạt được công bằng

Mục tiêu ngắn hạn:
- Tạo điều kiện học pháp luật và kỹ năng sống thiết thực cho 10 em cán bộ nguồn
- Tập huấn cho 10 cán bộ nguồn các kỹ năng phân tích kỹ thuật múa dấu ngôn ngữ ký hiệu, nghệ thuật múa dấu trước công chúng, kỹ năng làm giáo viên đứng lớp thực tế để các cán bộ nguồn có thể truyền đạt thông tin hiệu quả
- Cộng đồng Điếc Câm ở TP.HCM và các tỉnh có thể tiếp cận các bài học về pháp luật và kỹ năng sống thông qua các video bài học của các cán bộ nguồn đăng tải trên mạng xã hội sau những buổi học

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.