Gia đình Tình thương Tế Phan - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Gia đình Tình thương Tế Phan
- Năm thành lập: 1985
- Địa chỉ: 359/51 F, Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
- Người đại diện: Nguyễn Thị Minh Thu
- Vị trí/Chức danh: Quản lý


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 1/4/2010 - 1/4/2011
- Địa bàn thực hiện dự án: Quận 3, TP.HCM

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- 40 em khuyêt tật/mồ côi
- 10 cụ già neo đơn

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Hỗ trợ trẻ mồ côi và cụ già neo đơn được kiểm tra sức khỏe và điều trị kịp thời
Mục tiêu dài hạn:
Giúp các em khuyết tật, mồ côi có điều kiện khám bệnh, chữa bệnh tốt

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.