"Dự án JAS - Huấn luyên kỹ năng xin việc cho 1,000 sinh viên nghèo ở TPHCM & Làng đại học thủ Đức" - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: G.A.P Institute
- Người đại diện: Phạm Hồng Anh

2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 15/8/2017 - 15/9/2018
- Địa bàn thực hiện dự án: Thành phố Hồ Chí Minh
- Dự án giải quyết các vấn đề:
x Mục tiêu 4: Giáo dục chất lượng

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Nhóm sinh viên thuộc diện nghèo hay phải đối mặt với những khó khăn trong điều kiện sống khiến cơ hội tiếp xúc với Các chương trình hướng nghiệp của Các bạn bị giới hạn.
- Nhóm sinh viên trên đến từ Các trường đại học trên địa bàn thành phố HCM

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Cung cấp cơ hội tham gia miễn phí vào khóa đào tạo kĩ năng ngắn hạn, phục vụ cho quá trình tìm kiếm việc làm của các bạn sinh viên. Cụ thế là các lớp “Career Mentoring” dạy về 4 kỹ năng: (1) khám phá bản thân, (2) kỹ năng viết CV, (3) kỹ năng phỏng vấn, (4) kỹ năng
phản biện.


Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.