Đồng hành cùng trẻ em được bảo trợ tại CEPORER Hóc Môn và gia đình - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: CEPORER Hóc Môn, Dự án CHUM

- Người đại diện: Hồng Tô Huệ Lan
- Vị trí/Chức danh: Chi hội trưởng


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 15/6/2015 - 15/6/2016
- Địa bàn thực hiện dự án: 41/1D Trần văn Mười, Xuân Thới Đông 2, Hóc Môn

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- 38 trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn tuổi từ 6 đến 17 đang được CEPORER Hóc Môn bảo trợ.
- 35 phụ huynh/người chăm sóc của các trẻ tham gia dự án.
- 38 tình nguyện viên được nâng cao các kỹ năng đồng hành, mở rộng vốn xã hội thông qua mối quan hệ với các mentors khác và có trải nghiệm có ý nghĩa với các em có hoàn cảnh khó khăn, bồi dưỡng vốn sống.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
- Kết nối trẻ với người đồng hành để hướng dẫn và chia sẻ các kỹ năng học (đọc, hiểu, nhớ,…), kỹ năng sống (xác định giá trị bản thân, tự bảo vệ,…), trải nghiệm mới (bữa cơm gia đình, đi bảo tàng,...), an toàn mạng xã hội (cấp 2), chọn nghề (cấp 3).
- Tập huấn và thực hành các kỹ năng làm cha mẹ thân thiện
- Tổ chức tập huấn ban đầu cho tình nguyện viên làm bạn đồng hành, gồm tâm lý thanh thiếu và kỹ năng giao tiếp với trẻ

Mục tiêu dài hạn:
Giúp các em có hoàn cảnh khó khăn có những trải nghiệm tích cực, nâng cao kỹ năng học, kỹ năng sống và kỹ năng nhận thức bản thân, qua đó tăng thêm sự tự tin và thúc đẩy các cơ hội của các em trong cuộc sống.

Mục tiêu ngắn hạn:
- 38 trẻ được nâng cao kỹ năng học tập, kỹ năng sống, được tiếp xúc với những hành vi tích cực, nâng cao sự tự tin, giảm nguy cơ mắc phải những hành vi xấu và phát huy tiềm năng của mình.
- 35 phụ huynh nâng cao kỹ năng giáo dục con, biết cách bảo vệ con và chăm sóc con tốt hơn.
- 38 tình nguyện viên được nâng cao các kỹ năng đồng hành, mở rộng vốn xã hội thông qua mối quan hệ với các mentors khác và có trải nghiệm có ý nghĩa với các em có hoàn cảnh khó khăn, bồi dưỡng vốn sống.  

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.