Dạy kỹ năng tự bảo vệ cho các em khiếm thị mái ấm Thiên Ân - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Mái Ấm Thiên Ân
- Năm thành lập: 1999
- Địa chỉ: 122 Nguyễn Ngọc Nhựt, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Người đại diện: Nguyễn Quốc Phong
- Vị trí/Chức danh: Chủ Nhiệm


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 10/2011


Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- 30 em khiếm thị sống ở những vùng thôn quê, tỉnh lẻ đang được nuôi dạy tại Mái ấm Thiên Ân.
- Đoàn Thể Thao Người Khuyết Tật TP Hồ Chí Minh sẽ có thêm các vận động viên mới.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Tổ chức chương trình huấn luyện Bơi Phổ Thông và Kỹ năng Tự Bảo Vệ khỏi hiểm nguy của nước cho 30 em khiếm thị sống ở những vùng thôn quê, tỉnh lẻ đang được nuôi dạy tại Mái ấm Thiên Ân.


Mục tiêu ngắn hạn:
- Sau 4 tháng, 27 em khiếm thị Thiên Ân (90%) hoàn thành chương trình Huấn Luyện Bơi Phổ Thông và Kỹ năng Tự Bảo Vệ khỏi hiểm nguy của nước (có kiểm tra và Chứng Nhận của Trung tâm TDTT Quận Tân Bình).
- Sau 4 tháng, 6 em khiếm thị Thiên Ân (20%) sẽ tiếp nối truyền thống của các đàn anh-đàn chị tham gia đội bơi của Đoàn Vận Động Viên Khuyết Tật TP Hồ Chí Minh.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.