Cung cấp nước uống sạch cho 50 hộ gia đình quận 8 - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC)
- Năm thành lập: 1999
- Địa chỉ: 140/4 Võ Thị Sáu, Phường 8, Quận 3
- Người đại diện: Đặng Thu Hạnh
- Vị trí/Chức danh: Trưởng trung tâm Bình An trực thuộc FFSC


2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 1/11/2017 - 1/11/2020
- Địa bàn thực hiện dự án: Quận 8, TPHCM
- Dự án giải quyết các vấn đề:
x Mục tiêu 14: Tài nguyên nước


3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
50 hộ gia đình phụ huynh các em hiện đang học tại trung tâm Bình An không có nước sạch
4. Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
Thiếu nước sạch để uống và sinh hoạt

1. Tóm tắt dự án:

- Cộng đồng mà dự án hướng đến:
50 hộ gia đình phụ huynh các em hiện đang học tại trung tâm Bình An không có nước sạch

- Thách thức mà cộng đồng này đang gặp phải:
- Hoạt động chính mà dự án sẽ thực hiện nhằm góp phần thay đổi thách thức trên:
- Cung cấp nước uống miễn phí cho 50 hộ gia đình phụ huynh các em hiện đang học tại trung tâm Bình An.
- Đồng thời hỗ trợ cho mỗi gia đình 1 bồn chứa nước 1000l để họ có thể chứa nước mưa hay lắng phèn nước ao để dùng tạm.
- Kết quả mong đợi từ các hoạt động chính này:

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.