Connecting with the World through STEAM - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức
- Tên tổ chức: Trung tâm Học thông qua phục vụ cộng đồng (Center for Service-learning), Trường Đại học Hoa Sen (HSU)2.
- Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1,TP.HCM
- Năm thành lập: 2015
- Người đại diện: Trương Nguyễn Bảo Trân
- Vị trí/Chức danh: Chuyên viên


2. Ý tưởng đề xuất
- Thời gian: 01/06/2019 - 31/12/2019
- Địa bàn thực hiện dự án: TP.HCM
- Dự án giải quyết các vấn đề:
Mục tiêu 10: Giảm thiểu bất bình đẳng tại địa phương và toàn cầu.
Mục tiêu 11: Xây dựng thành phố và cộng đồng bền vững.

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Cộng đồng người hưởng lợi trực tiếp: 80 trẻ em trong độ tuổi từ 6-10, trong đó có 40 trẻ tại cơ sở Bảo trợ xã hội Thảo Đàn (CSBTXH) và 40 trẻ tại Làng trẻ em SOS TP.HCM (Làng SOS). CSBTXH Thảo Đàn hỗ trợ nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ nhập cư, trẻ cộng đồng nghèo, trẻ di dân, trẻ lao động sớm kiếm sống trên đường phố. Các em thường sống với người bảo hộ hoặc cùng với gia đình tại các khu cộng đồng nghèo hoặc khu vực ngoại thành. Hàng ngày các em theo cha mẹ vào các khu trung tâm làm thuê hoăc buôn bán. Trẻ thông thường đi theo ba mẹ phụ cha mẹ buôn bán hoặc đi bán một mình. Đa số các em ít được đi học hoặc có đi học nhưng sức học không tốt do cuộc sống khó khăn cha mẹ các em phải lo mưu sinh nên các em ít có sự quan tâm từ bố mẹ. Khi được tiếp nhận vào cơ sở, các em được cung cấp các dịch vụ như hỗ trợ can thiệp khẩn cấp, hồi gia, lớp học bán trú, học thêm, học ngoại khóa, học bổng, học nghề… cũng như giúp trẻ có cơ hội quay lại trường tiếp tục việc học và giảm thiểu các nguy cơ bỏ học và bị xâm hại, ngược đãi, bắt cóc… khi làm việc trên đường phố.
- Đối tượng hưởng lợi gián tiếp: 12 sinh viên trường Đại học Hoa Sen (HSU). 12 sinh viên của HSU đang theo học các chuyên ngành khác nhau. Đây là các sinh viên năm nhất tới năm tư, yêu thích hoạt động STEAM cũng như tinh thần phục vụ cộng đồng.

Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Đối với trẻ em ở độ tuổi 6-10, việc tiếp cận STEAM còn nhiều hạn chế do các chương trình đào tạo chính quy của lứa tuổi này chưa lồng ghép STEAM. Trẻ di dân, lao động sớm… thì càng ít cơ hội làm quen với STEAM.
- Tương tự, trẻ của Làng SOS dù được đi học các cấp lớp đầy đủ, tuy nhiên Làng cũng chưa từng tổ chức các hoạt động STEAM cho trẻ em. Để tạo ra cơ hội phát triển bình đẳng và hài hòa cho nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, dự án mang lại cơ hội học hỏi và khám phá STEAM, giúp nhóm trẻ này có được sự chủ động sáng tạo, thích thú trong việc khám phá thế giới xung quanh cũng như phát triển hài hòa. Thông qua STEAM, trẻ có được sự kết nối thế giới thực và lý thuyết cũng như đặt trẻ trong các xu hướng toàn cầu như công nghệ 4.0, biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
- Tổ chức các buổi tham quan doanh nghiệp để trẻ có cơ hội học STEAM trực tiếp qua sản phẩm,
- Cung cấp buổi sinh hoạt (workshop) về STEAM phù hợp với mong đợi của trẻ
- Tổ chức một hội chợ STEAM.
Mục tiêu dài hạn:
Góp phần xây dựng sự phát triển hài hòa của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ, Nghệ thuật và Toán học; phát triển trẻ về tư duy tích hợp cũng như đặt nền tảng cho trẻ về các vấn đề của thế giới hiện đại.

Mục tiêu ngắn hạn:
- Mục tiêu học tập: Trong thời gian 6 tháng (từ 6/2019-12/2019), 12 sinh viên HSU được phát triển kỹ năng và tinh thần phục vụ cộng đồng trong qua tương tác với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
- Mục tiêu phục vụ cộng đồng: Trong thời gian 6 tháng (từ 6/2019-12/2019), 80 trẻ em tại CSBTXH Thảo Đàn và Làng trẻ em SOS TP.HCM phát triển tư duy sáng tạo và tư duy logic; khả năng ngôn ngữ, đặt câu hỏi; khả năng phân tích vấn đề và lập kế hoạch.
- 12 sinh viên có khả năng ứng dụng giáo dục STEAM cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt từ 6-10 tuổi. .
- 80 trẻ được trải nghiệm STEAM yêu thích STEAM, hiểu biết về sự cần thiết của khoa học thường thức và vui chơi giải trí.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.