Connecting with the World through STEAM - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
Dự án “Connecting with the world through STEAM” (Kết nối với Thế giới thông qua STEAM) được Trung Tâm Service Learning - Đại Học Hoa Sen đề xuất và triển khai với mong muốn đưa sinh viên hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt thông qua các hoạt động STEAM.

STEAM là mô hình giáo dục tích hợp giữa Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering), Nghệ thuật (Arts) và Toán học (Mathematics), học tập chủ yếu dựa trên thực hành, trải nghiệm sáng tạo, các phương pháp giáo dục tiến bộ, linh hoạt như Học qua dự án - chủ đề, Học qua trò chơi, Học qua thực hành.

Dự án sẽ xây dựng kiến thức, kỹ năng STEAM cho nhóm sinh viên đến từ nhiều chuyên ngành khác nhau để các bạn có thể biên soạn tài liệu, tổ chức sinh hoạt về STEAM phù hợp với mong muốn và khả năng của trẻ; tổ chức thăm doanh nghiệp và hội chợ STEAM để trẻ có cơ hội phát triển kiến thức STEAM, gia tăng tính sáng tạo, tư duy logic, cải thiện hiệu quả học tập cũng như phát triển các kỹ năng mềm một cách toàn diện. Đối tượng dự án hưởng lợi là 80 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Thảo Đàn và Làng trẻ em SOS TP.HCM và chính nhóm sinh viên tham gia thực hiện dự án.

Nhóm STEAM-up Crew sẽ tổ chức các buổi tham quan doanh nghiệp để trẻ có cơ hội học STEAM trực tiếp qua sản phẩm, cung cấp buổi sinh hoạt (workshop) về STEAM phù hợp với mong đợi của trẻ và tổ chức một hội chợ STEAM.
  1. Cộng đồng người hưởng lợi trực tiếp: 80 trẻ em trong độ tuổi từ 6-10, trong đó có 40 trẻ tại cơ sở Bảo trợ xã hội Thảo Đàn (CSBTXH) và 40 trẻ tại Làng trẻ em SOS TP.HCM (Làng SOS).
  2. Đối tượng hưởng lợi gián tiếp: 12 sinh viên trường Đại học Hoa Sen (HSU) đang theo học các chuyên ngành khác nhau. Đây là các sinh viên năm nhất tới năm tư, yêu thích hoạt động STEAM cũng như tinh thần phục vụ cộng đồng.
- Từ 6-12/2019
+ 12 sinh viên HSU được phát triển kỹ năng, tinh thần phục vụ cộng đồng, năng lực STEAM, có khả năng ứng dụng giáo dục STEAM với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (6-10 tuổi). 80% sinh viên hoàn thành 27 giờ huấn luyện về STEAM từ chuyên gia và 4 tiếng các kỹ năng bổ trợ làm việc với cộng đồng.

+ Nhu cầu về các chủ đề giáo dục STEAM của trẻ em tại hai cơ sở được xác định. 80 trẻ em (20%) của hai cơ sở có độ tuổi từ 6-10 tham gia khảo sát nhanh; Một báo cáo ghi nhận nhu cầu, mong đợi của trẻ em về STEAM; Một danh sách các chủ đề mà trẻ em yêu thích liên quan tới thực phẩm, thí nghiệm, toán học vui, đặc điểm con người và nghệ thuật tạo hình.

+ 80 trẻ em tại CSBTXH Thảo Đàn và Làng trẻ em SOS TP.HCM phát triển tư duy sáng tạo và tư duy logic; khả năng ngôn ngữ, đặt câu hỏi; khả năng phân tích vấn đề và lập kế hoạch, được trải nghiệm STEAM yêu thích STEAM, hiểu biết về sự cần thiết của khoa học thường thức và vui chơi giải trí;

+ Có Bản thỏa thuận hợp tác giữa HSU và 2 cơ sở xã hội tham gia dự án; 10 kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục STEAM; 01 kế hoạch tham quan doanh nghiệp; 01 kế hoạch tổ chức hội chợ STEAM; Kết quả đánh giá sự thay đổi trước và sau khi tham gia dự án

+ Có bộ tài liệu/giáo trình về giáo dục STEAM được biên soạn theo nhu cầu của trẻ em từ 6-10 tuổi. Một bộ giáo trình gồm 10 chủ đề nhỏ (trong các chủ đề lớn dự kiến) được biên soạn.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.